ISO 3898:2013 Cơ sở để thiết kế kết cấu – Tên và ký hiệu của các đại lượng vật lý và đại lượng chung

Tiêu chuẩn này đã được xem xét và xác nhận lần cuối vào năm 2018. Do đó, phiên bản này vẫn còn hiệu lực. Tiêu chuẩn ISO 3898:2013 đề cập đến các đại lượng vật lý theo nghĩa chung. Phương pháp chỉ mục nhân cho phép tạo thành các ký hiệu (phức hợp) của các đại lượng vật lý liên quan đến một vật liệu cụ thể và/hoặc một lĩnh vực kỹ thuật thiết kế kết cấu cụ thể. Nó cũng cung cấp tên chính, ký hiệu và đơn vị cho các đại lượng vật lý trong lĩnh vực thiết kế kết cấu.

Tiêu chuẩn ISO 3898:2013 được hội đồng kỹ thuậ ISO/TC 98/SC1 phát hành tháng 3 năm 2013. Mục tiêu phát triển bền vững
Tiêu chuẩn này góp phần vào Mục tiêu Phát triển Bền vững sau :

Các tiêu chuẩn quốc tế ISO hỗ trợ công nghiệp hóa bền vững thông qua các thông số kỹ thuật được quốc tế thống nhất đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và bền vững.

Bao trùm hầu như tất cả các ngành, họ mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư và người tiêu dùng bằng cách tạo ra một môi trường mà các sản phẩm và dịch vụ có thể phát triển. Hơn nữa, các tiêu chuẩn ISO cung cấp một ngôn ngữ chung, do đó phá vỡ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại quốc tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nước đang phát triển vì nó cho phép họ cạnh tranh dễ dàng hơn trên thị trường toàn cầu.

ISO cũng có các tiêu chuẩn tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh và các mối quan hệ. Chúng bao gồm  ISO 44001 , Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh – Yêu cầu và khuôn khổ , cung cấp một nền tảng chung để tối đa hóa lợi ích của việc hợp tác làm việc và hỗ trợ các công ty thiết lập các mối quan hệ kinh doanh lành mạnh, cả trong và giữa các tổ chức.

Các tiêu chuẩn cũng là công cụ quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn và linh hoạt. Ví dụ: ISO có hơn một nghìn tiêu chuẩn cho ngành xây dựng cung cấp các hướng dẫn và thông số kỹ thuật được quốc tế thống nhất về mọi thứ từ loại và trạng thái đất mà các tòa nhà này đứng cho đến mái nhà. Chúng không chỉ bao gồm các mức độ an toàn và hiệu suất tối thiểu mà còn bao gồm một loạt các phương pháp kiểm tra khả năng phục hồi.

Các tiêu chuẩn quốc tế ISO cung cấp một nền tảng để đảm bảo khả năng tương tác, khuyến khích đầu tư và hỗ trợ đổi mới. Hơn nữa, công việc liên tục của ISO về quản lý đổi mới sẽ cung cấp các khuôn khổ đã được thử và kiểm tra giúp các tổ chức giải phóng tiềm năng đổi mới của họ. Điều này bao gồm các tiêu chuẩn  ISO 56002  về hệ thống quản lý đổi mới và  ISO 56003  về các công cụ và phương pháp hợp tác đổi mới.

1. Phạm vi

Tiêu chuẩn này đề cập đến các đại lượng vật lý theo nghĩa chung. Phương pháp chỉ mục nhân cho phép tạo thành các ký hiệu (phức hợp) của các đại lượng vật lý liên quan đến một vật liệu cụ thể và/hoặc một lĩnh vực kỹ thuật thiết kế kết cấu cụ thể.
Nó cũng cung cấp tên chính, ký hiệu và đơn vị cho các đại lượng vật lý trong lĩnh vực thiết kế kết cấu.
Phụ lục A theo nghĩa chung bao gồm ‘số lượng chung’ chính xác cho lĩnh vực này. Phương pháp kernel-index-method cũng có thể được áp dụng.
 

2. Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được tham chiếu thông thường trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, ấn bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.
  • ISO 80000-1 , Đại lượng và đơn vị – Phần 1: Tổng quát
  • ISO 80000-2 , Đại lượng và đơn vị – Phần 2: Các ký hiệu và ký hiệu toán học được sử dụng trong khoa học tự nhiên và công nghệ
  • ISO 80000-3 , Đại lượng và đơn vị – Phần 3: Không gian và thời gian
  • ISO 80000-4 , Đại lượng và đơn vị – Phần 4: Cơ học
 
Chỉ các phần thông tin của tiêu chuẩn được công khai. Để xem toàn bộ nội dung, bạn cần mua tiêu chuẩn bằng cách nhấp vào nút “Mua”.
 

3. Thư mục

[1] ISO 2394 , Nguyên tắc chung về độ tin cậy cho kết cấu
[2] ISO/IEC Guide 99 , Từ vựng quốc tế về đo lường – Các khái niệm cơ bản và chung và các thuật ngữ liên quan (VIM)
[3] ISO 80000-11:2008 , Đại lượng và đơn vị – Phần 11: Số đặc trưng
[4] ISO 1087-1:2000 , Công việc thuật ngữ – Từ vựng – Phần 1: Lý thuyết và ứng dụng
[5] ISO 10241 , Tiêu chuẩn thuật ngữ quốc tế-Chuẩn bị và bố cục
[6] EN 1990, Eurocode – Cơ sở của thiết kế kết cấu
[7] Chỉ thị ISO/IEC, Phần 2, Quy tắc về cấu trúc và soạn thảo Tiêu chuẩn quốc tế
☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo