Logistic là gì? Phân loại và đặc điểm ngành dịch vụ logistics?