Quality Control Circle là gì? Quy trình các bước thực hiện QCC?

QCC (Quality Control Circle) là một khái niệm quản lý chất lượng có nguồn gốc từ Nhật Bản, được áp dụng rộng rãi trong các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Đây là một phương pháp cải tiến liên tục thông qua sự tham gia của tất cả nhân viên trong tổ chức.

Giới thiệu về Chu trình kiểm soát chất lượng (QCC)

QCC là viết tắt của “Quality Control Circle” (Vòng tròn kiểm soát chất lượng). Đây là một nhóm nhỏ các nhân viên trong một tổ chức, thường từ 6 đến 12 người, được thành lập với mục đích cải thiện quy trình làm việc, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc. Các thành viên trong QCC thường xuyên họp mặt để thảo luận, phân tích các vấn đề, tìm giải pháp và thực hiện các cải tiến liên tục.

QCC là gì? 

QCC là một nhóm nhỏ nhân viên làm việc cùng nhau để đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, tôn trọng tính nhân văn và xây dựng một nhóm làm việc vui vẻ thông qua việc phát triển tiềm năng vô hạn của nhân viên.

Nhóm vòng tròn kiểm soát chất lượng (QCC) gồm những người thường đến từ cùng một khu vực làm việc, tự nguyện gặp nhau thường xuyên để xác định, điều tra, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc của họ.

Theo kinh nghiệm của Nhật Bản, 95% các vấn đề trong xưởng có thể được giải quyết bằng các phương pháp kiểm soát chất lượng đơn giản như 7 công cụ kiểm soát chất lượng [Ishikawa, 1986]. Chúng là: Biểu đồ Pareto, biểu đồ nguyên nhân và kết quả, phân tầng, bảng kiểm tra, biểu đồ tần suất, biểu đồ phân tán và biểu đồ & biểu đồ kiểm soát. Các công cụ này sẽ giúp QCC thực hiện động não một cách có hệ thống và phân tích các vấn đề một cách phê phán. Sau đó, thông qua tư duy logic và kinh nghiệm, hầu hết các vấn đề có thể được giải quyết.

Mục đích của QCC

 • Cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Thông qua việc xác định và giải quyết các vấn đề chất lượng.
 • Tăng cường hiệu quả công việc: Tìm kiếm các phương pháp làm việc hiệu quả hơn, giảm lãng phí và tối ưu hóa quy trình.
 • Khuyến khích sự tham gia của nhân viên: Tạo điều kiện cho nhân viên đóng góp ý kiến và tham gia vào quá trình cải tiến.
 • Phát triển kỹ năng và năng lực của nhân viên: Thông qua việc tham gia vào các hoạt động QCC, nhân viên có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng mới.

Quy trình hoạt động của QCC

 1. Xác định vấn đề: Các thành viên trong nhóm thảo luận để xác định các vấn đề cụ thể cần giải quyết.
 2. Phân tích nguyên nhân: Sử dụng các công cụ và kỹ thuật để phân tích nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
 3. Đề xuất giải pháp: Đưa ra các giải pháp tiềm năng để giải quyết vấn đề.
 4. Thực hiện giải pháp: Áp dụng các giải pháp và theo dõi kết quả thực hiện.
 5. Đánh giá và cải tiến: Đánh giá hiệu quả của các giải pháp đã thực hiện và tiếp tục điều chỉnh, cải tiến nếu cần thiết.

Tại sao QCC lại quan trọng?

Các chương trình dựa trên thực tiễn QCC đã được giới thiệu vì nhiều lý do, nhưng các công ty luôn nhận thấy rằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ được cải thiện nhờ các hoạt động QCC. QCC phát hiện ra tất cả các loại lỗi cản trở việc thực hành tốt, do đó cải thiện sự hài lòng trong công việc và góp phần tạo niềm tự hào về tay nghề. Điều này dẫn đến chất lượng sản phẩm cao hơn, nâng cao nhận thức về chất lượng và cải tiến liên tục.

Một lợi ích khác là giao tiếp hai chiều được cải thiện. Ban quản lý trở nên quan tâm hơn đến các vấn đề của nhân viên và đến lượt mình, nhân viên nhận thức được các vấn đề hàng ngày trong việc điều hành một tổ chức. Giao tiếp giữa các phòng ban cũng được cải thiện. Trong khi QCC giải quyết các vấn đề trong khu vực của họ, cách tiếp cận có hệ thống của họ thường tiết lộ những nguyên nhân không được nghi ngờ trước đây gây ra khó khăn trong các quy trình liên quan của quy trình sản xuất. Chương trình QCC nói chung yêu cầu khuôn khổ tương tự như tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000 về cơ cấu quản lý và đào tạo tại công ty. Do đó, QCC phải là một phần của Chương trình Chất lượng Toàn diện của bất kỳ công ty nào.

Cam kết cải thiện của mọi người được áp dụng theo chương trình QCC cũng giúp tạo dựng lòng tin của khách hàng. Mặc dù một số công ty không đặt mục tiêu đạt được lợi nhuận tài chính thuần túy, nhưng hầu hết đều thấy rằng lợi ích tài chính vượt xa chi phí. Một số đã tiết kiệm được gấp mười lần, tính đến lợi nhuận tích lũy qua từng năm.

Làm thế nào để triển khai QCC?

Các công ty có chương trình QCC thành công nhất đã dành thời gian trong giai đoạn đầu để đảm bảo rằng mọi người trong công ty đều được thông báo và tham khảo ý kiến ​​trước khi bất kỳ hoạt động QCC nào bắt đầu. Thông thường, một chuyên gia bên ngoài sẽ hỗ trợ các bài thuyết trình nâng cao nhận thức đầu tiên. 

Triển khai QCC (Quality Control Circle) trong một tổ chức đòi hỏi sự cam kết và tham gia của tất cả các cấp lãnh đạo và nhân viên. Dưới đây là các bước cụ thể để triển khai QCC hiệu quả:

1. Cam kết từ Ban Lãnh đạo

 • Lãnh đạo hỗ trợ và khuyến khích: Ban lãnh đạo cần cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ QCC và khuyến khích nhân viên tham gia.
 • Xác định mục tiêu và tầm nhìn: Đặt ra mục tiêu rõ ràng cho QCC, chẳng hạn như cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, hoặc nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

2. Thành lập các nhóm QCC

 • Tuyển chọn thành viên: Chọn những nhân viên có động lực và sẵn sàng tham gia vào quá trình cải tiến. Mỗi nhóm nên có từ 4 đến 10 người.
 • Đào tạo và hướng dẫn: Cung cấp đào tạo về các công cụ và kỹ thuật kiểm soát chất lượng cho các thành viên QCC, bao gồm phương pháp phân tích nguyên nhân gốc rễ, biểu đồ Pareto, biểu đồ xương cá, và các công cụ khác.

3. Lên kế hoạch và tổ chức các cuộc họp QCC

 • Xác định lịch họp định kỳ: Các nhóm QCC nên họp thường xuyên (hàng tuần hoặc hàng tháng) để thảo luận và theo dõi tiến trình.
 • Lập kế hoạch công việc: Xác định các vấn đề cần giải quyết, phân công nhiệm vụ và thời gian hoàn thành.

4. Triển khai và thực hiện các dự án QCC

 • Xác định vấn đề và phân tích nguyên nhân: Sử dụng các công cụ và kỹ thuật để phân tích và hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề.
 • Đề xuất và thử nghiệm các giải pháp: Đưa ra các giải pháp tiềm năng, thử nghiệm chúng và theo dõi kết quả.
 • Thực hiện các giải pháp: Khi một giải pháp được chứng minh là hiệu quả, thực hiện nó trên quy mô lớn.

5. Đánh giá và cải tiến liên tục

 • Theo dõi và đánh giá kết quả: Đo lường hiệu quả của các giải pháp đã triển khai và so sánh với các mục tiêu ban đầu.
 • Phản hồi và điều chỉnh: Dựa trên kết quả đánh giá, điều chỉnh các giải pháp và quy trình nếu cần thiết.
 • Chia sẻ thành công: Công nhận và khen thưởng những đóng góp của các nhóm QCC, đồng thời chia sẻ những thành công và bài học kinh nghiệm trong toàn tổ chức.

6. Duy trì và mở rộng QCC

 • Duy trì động lực: Đảm bảo các nhóm QCC luôn có sự hỗ trợ và khuyến khích từ lãnh đạo.
 • Mở rộng phạm vi: Nếu QCC thành công trong một bộ phận, có thể mở rộng triển khai sang các bộ phận khác trong tổ chức.
 • Liên tục cải tiến: QCC không phải là một dự án ngắn hạn mà là một quá trình liên tục. Các nhóm QCC cần liên tục tìm kiếm các cơ hội cải tiến mới và duy trì tinh thần sáng tạo và cải tiến liên tục.

Công cụ và Kỹ thuật Hỗ trợ QCC

 • Biểu đồ Pareto: Để xác định các vấn đề chính cần giải quyết.
 • Biểu đồ xương cá (Ishikawa): Để phân tích nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
 • 5 Whys: Để tìm ra nguyên nhân gốc rễ bằng cách hỏi “Tại sao?” liên tục.
 • Kaizen: Để thúc đẩy sự cải tiến liên tục thông qua những thay đổi nhỏ và liên tục.

Triển khai QCC đòi hỏi sự cam kết từ tất cả các cấp lãnh đạo và nhân viên, cũng như sự kiên nhẫn và tinh thần cải tiến liên tục. 

Lợi ích của QCC

 • Nâng cao chất lượng và năng suất: Giải quyết các vấn đề chất lượng một cách hiệu quả.
 • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: Bằng cách cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
 • Phát triển văn hóa làm việc tích cực: Khuyến khích tinh thần làm việc nhóm và sự sáng tạo của nhân viên.
 • Tiết kiệm chi phí: Giảm thiểu lãng phí và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

QCC là một công cụ mạnh mẽ trong việc quản lý chất lượng, giúp tổ chức không ngừng cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động.

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo