BlogQuản trị rủi ro là gì? 7 bước quy trình quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

10/11/20220

Quản trị rủi ro (Risk management) là gì?

Quản trị rủi ro (Risk management) là quá trình nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, để từ đó tìm các biện pháp kiểm soát, khắc phục các hậu quả của rủi ro đối với hoạt động kinh doanh nhằm sử dụng tối ưu các nguồn lực.

Quá trình quản trị rủi ro

Nhận dạng rủi ro: Xác định danh sách các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động của doanh nghiệp để sắp xếp, phân nhóm rủi ro.

Phân tích và đo lường rủi ro: Phân tích các rủi ro, đánh giá mức độ thiệt hại do rủi ro xảy ra cũng như xác suất xảy ra rủi ro nhằm tìm cách đối phó hay tìm các giải pháp phòng ngừa, loại bỏ, hạn chế, giảm nhẹ thiệt hại.

Kiểm soát rủi ro: là những hoạt động có liên quan đến việc né tránh, ngăn chặn giảm nhẹ sự nghiêm trọng của tổn thất.

Tài trợ rủi ro: là hoạt động cung cấp những phương tiện để đền bù tổn thất xảy ra hoặc lập các quỹ cho các chương trình khác nhau để giảm bớt tổn thất.

Vai trò của quản trị rủi ro trong tổ chức

– Giúp tổ chức hoạt động ổn định

– Giúp tổ chức thực hiện mục tiêu sứ mạng, chiến lược kinh doanh

– Giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định đúng đắn

– Giúp tăng vị thế, uy tín của doanh nghiệp và nhà quản trị

– Giúp tăng độ an toàn trong các hoạt động của tổ chức

– Giúp doanh nghiệp thực hiện thành công các hoạt động kinh doanh mạo hiểm

Quy trình quản lý rủi ro và Cơ hội theo tiêu chuẩn ISO 9001

 

7 bước quy trình đánh giá rủi ro trong doanh nghiệp

Đánh giá rủi ro nên được đưa vào hoạt động hàng ngày của tổ chức và phải được thực hiện ở tất cả các cấp trong tổ chức của bạn.

Mục đích chung của đánh giá rủi ro là đảm bảo rằng các khả năng và nguồn lực của tổ chức được sử dụng một cách hiệu quả và hiệu quả để quản lý các cơ hội và mối đe dọa.

Đánh giá rủi ro có thể được thể hiện như một quá trình bảy bước, theo chu kỳ:

Bước 1: Lập kế hoạch

Tổ chức của bạn nên phát triển và lập thành văn bản một kế hoạch mô tả ngắn gọn cách thức và thời điểm rủi ro, dưới dạng điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa, sẽ được đánh giá và ai sẽ tham gia. Điều này phải phản ánh phạm vi (bao gồm độ phức tạp, giao diện, v.v.), các chính sách và mục tiêu.

Bước 2: Nhận dạng

Trong bước này, tổ chức của bạn nên xác định một cách có hệ thống những rủi ro liên quan đến phạm vi của quá trình có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc đạt được các mục tiêu và sự phù hợp của sản phẩm.

Việc xác định rủi ro cần được thực hiện với sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan để đảm bảo các quan điểm và chuyên môn liên quan phải được thể hiện (ví dụ: các đại diện có trình độ phù hợp từ các bộ phận khác nhau, nhà thầu, các bên liên quan, nhà cung cấp và chuyên gia nếu thích hợp).

Xác định rủi ro liên quan đến mối quan hệ giữa tổ chức của bạn và môi trường hoặc cộng đồng rộng hơn, bên ngoài.

Một loạt các vấn đề cần được xem xét khi kiểm tra nội dung chiến lược, bao gồm:

 • Cơ hội và mối đe dọa liên quan đến môi trường kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, môi trường, quy định và cạnh tranh của địa phương, khu vực, tiểu bang và toàn cầu
 • Các lực đẩy chính của chiến lược các bên liên quan
 • Điểm mạnh và điểm yếu của việc đạt được mục tiêu

Xác định rủi ro hoạt động liên quan đến việc đạt được sự hiểu biết về khả năng, mục tiêu, mục tiêu, điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức bằng cách xem xét:

 • cơ cấu tổ chức và văn hóa
 • Địa lý / nhân khẩu học
 • Danh tính và bản chất của sự tương tác với các bên liên quan chính bên trong hoặc bên ngoài
 • Sự tồn tại của bất kỳ ràng buộc hoạt động nào
 • Mục tiêu và các chỉ số hoạt động chính
 • Các lỗ hổng về khả năng phục hồi kinh doanh
 • Các vấn đề liên quan liên quan đến các đánh giá rủi ro quản lý thay đổi , hiệu suất hoặc đánh giá gần đây
 • Mối quan tâm hoặc yêu cầu của cộng đồng các bên liên quan có liên quan
 • Các yêu cầu và ràng buộc theo quy định và hợp đồng
 • Những hệ thống quản lý chất lượng

Bước 3: Đánh giá

Khi đã xác định được tất cả các mối nguy hiểm và rủi ro liên quan có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, quá trình đánh giá mức độ rủi ro có thể được thực hiện.

Quá trình quan trọng này, cùng với sự hiểu biết sâu sắc về luật pháp và các yêu cầu tương tự khác, cung cấp nền tảng của hệ thống quản lý.

Quá trình đánh giá này rất quan trọng trong việc xác định nhu cầu của các biện pháp kiểm soát nhằm mục đích giảm rủi ro xuống các mức được coi là có thể chấp nhận được hoặc đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.

Sau đó, mức ý nghĩa (hoặc xếp hạng rủi ro) nên được sử dụng để ưu tiên các hành động.

Hãy nhớ rằng tầm quan trọng của quá trình này không thể được đánh giá quá cao. Nếu bạn làm sai quy trình này, toàn bộ hệ thống sẽ bị nghi ngờ.

Việc đánh giá mức độ nghiêm trọng của rủi ro cần thu hút sự chú ý của ban lãnh đạo và hỗ trợ việc lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro. Đánh giá rủi ro định lượng (QRA) có thể được thực hiện để nâng cao hiểu biết về hồ sơ rủi ro và thu được sự hiểu biết chi tiết hơn về các rủi ro về chi phí và thời gian nhất định. Đầu ra của QRA cũng có thể hỗ trợ việc ra quyết định và giám sát các hoạt động quản lý rủi ro.

Bước 4: Phản hồi

Đối với mỗi rủi ro, chủ sở hữu rủi ro phải thiết lập một mức độ giảm thiểu thích hợp. Có thể cần các biện pháp kiểm soát ngoài những biện pháp đã có để đạt được mức giảm thiểu này.

Khi một hành động ứng phó được hoàn thành, rủi ro cần được đánh giá lại (tức là lặp lại Bước 3) để phản ánh bất kỳ biện pháp kiểm soát hiện có nào mới được áp dụng.

Bước 5: Đánh giá

Việc xem xét và thử thách thường xuyên là điều cần thiết để đảm bảo rằng các rủi ro đang được quản lý một cách thích hợp và dữ liệu rủi ro vẫn chính xác và đáng tin cậy, phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong hoàn cảnh hoặc hoạt động quản lý.

Bước 6: Báo cáo

Báo cáo thường xuyên là cần thiết để thông báo và cung cấp sự đảm bảo cho Ban lãnh đạo cao nhất và các bên liên quan chính khác, rằng các rủi ro đang được quản lý một cách thích hợp. Báo cáo phải dựa trên dữ liệu quy trình hiện tại, dữ liệu này phải được cập nhật và xem xét trong thời gian thích hợp cho chu kỳ báo cáo (xem Bước 5 ở trên).

Đôi khi, có thể thích hợp để leo thang rủi ro để đảm bảo rủi ro đó được đánh giá và / hoặc quản lý bởi người hoặc bên tốt nhất để làm như vậy (có thể và với thẩm quyền thích hợp). Ví dụ, khi cần có phản ứng quan trọng hoặc phối hợp hơn mà chủ sở hữu hiện tại có thể cho phép hoặc thực hiện, hoặc nơi mức độ nghiêm trọng của rủi ro hoặc ảnh hưởng của nó đối với dự án rộng lớn hơn biện minh cho việc đánh giá và / hoặc quản lý cấp cao hơn.

Bước 7: Giám sát

Việc giám sát liên tục có hệ thống và chính thức đối với việc thực hiện quy trình rủi ro và các kết quả đầu ra sẽ được thực hiện dựa trên các chỉ số hoạt động thích hợp để đảm bảo tuân thủ và hiệu quả của quy trình. Việc giám sát có thể có nhiều hình thức và bao gồm từ tự đánh giá và đánh giá nội bộ đến các đánh giá chi tiết của các chuyên gia độc lập bên ngoài.

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Good Viet Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Văn phòng Goodvn
- Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

- 73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
Liên kết hữu ích

Copyright by Chungnhanquocgia. All rights reserved

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐
G

0945 001 005

chat zalo