HSE là gì? QHSE là gì? Kỹ năng cần có của nhân viên HSE

HSE và QHSE là các vị trí liên quan đến an toàn sức khỏe lao động cho môi trường làm việc của một công ty, đây là một trong những vị trí tuyển dụng được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Vậy HSE là gì? QHSE là gì? Bài viết này cung cấp giải thích thực tế về Hệ thống quản lý QHSE. Sau khi đọc, bạn sẽ hiểu rõ hơn về quy trình quản lý chất lượng này như thế nào để bạn có thể đánh giá tình hình hiện tại và vị trí bạn muốn trong những năm tới.

HSE là gì? 

An toàn Sức khỏe và Môi trường, còn được viết tắt là HSE, là tất cả về điều đó. HSE là một tập hợp các công cụ, hệ thống và quy trình để tránh các vấn đề sức khỏe và thương tích cho nhân viên của chúng tôi và để bảo vệ môi trường. Theo hầu hết các cách, đây là những trọng tâm và mục tiêu chính cho tổ chức HSE trong một Công ty hoặc tổ chức. Điều này có thể là không đủ. 

 

Để duy trì và đảm bảo một hoạt động kinh doanh ổn định liên tục, HSE sẽ phải được thực hiện một cách chắc chắn và được gắn chặt trong các công ty hoặc tổ chức bởi một ban lãnh đạo an toàn mạnh mẽ. Nó cần được ban lãnh đạo công ty ưu tiên cao và thậm chí có thể là một phần giá trị của công ty. Để có một hệ thống HSE được triển khai đầy đủ, các công ty và tổ chức cần có sự tham gia đầy đủ trên cả cấp độ chiến lược, chiến thuật và hoạt động.

 

QHSE là gì?

QHSE là từ viết tắt của Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường. Hệ thống quản lý QHSE là một hệ thống quản lý nhằm vào chất lượng, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn, và môi trường. Đó là một công cụ để quản lý chỉ đạo, quản lý và phát triển tổ chức. Nhờ hệ thống này, bạn luôn cảnh giác về những thay đổi có thể xảy ra trong luật pháp và quy định, do đó bạn không bao giờ gặp rủi ro về tiền phạt, tai nạn lao động hoặc các vấn đề khác.

Mục tiêu của Hệ thống quản lý QHSE là đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và môi trường. Ngoài ra, các nhu cầu và mong muốn liên quan đến chất lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, và môi trường phải được quản lý cho các bên liên quan. Hãy nghĩ đến xã hội, nhân viên và khách hàng.

Nếu hệ thống được sử dụng để cho phép chứng nhận trong lĩnh vực ISO 9001, ISO 14001 hoặc ISO 45001, thì tất cả các tiêu chuẩn phải được áp dụng. Các tiêu chuẩn này rất quan trọng vì những tiêu chuẩn này dẫn đến việc tạo ra một hệ thống quản lý chức năng, nơi cải tiến liên tục được hỗ trợ.

Tại sao QHSE là Hệ thống quản lý?

QHSE cũng là viết tắt của tích hợp các Hệ thống Quản lý Chất lượng, Sức khỏe Nghề nghiệp và An toàn và Môi trường. Hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp và hệ thống quản lý Môi trường đều là các hệ thống quản lý.

Mặc dù có các mục tiêu và lĩnh vực ứng dụng cụ thể, chúng có cấu trúc giống hệt nhau và ít nhiều nằm trên cùng một nguyên tắc. Khi đã có một hệ thống quản lý, hệ thống này rất có thể được dùng làm cơ sở cho các khía cạnh của các hệ thống quản lý khác.

Có nhiều lợi thế khác nhau khi triển khai Hệ thống quản lý QHSE:

 • Đáp ứng các yêu cầu pháp lý
  Trong mỗi tổ chức, điều quan trọng là phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Mặc dù nó đòi hỏi thời gian, tiền bạc và công sức, nhưng nó rất quan trọng. Bạn sẽ nhận được thông báo hàng năm, cho phép bạn luôn đáp ứng các yêu cầu pháp lý.
 • Đảm bảo bổ sung cho Chất lượng, An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường

Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng đề cập đến mối quan hệ giữa người mua và nhà cung cấp. Bằng cách này, hệ thống QHSE có thể góp phần tối ưu hóa chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn để hỗ trợ người mua một cách tối ưu.

Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp

Với Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, bạn đóng góp vào phúc lợi của nhân viên.

Quản lý Môi trường

 • Quản lý môi trường góp phần tạo nên một môi trường sống tốt hơn. Nó cũng đóng góp vào một xã hội tốt đẹp hơn và một tổ chức liên tục tốt hơn.
 • Tổng quan về Yêu cầu và Nguyên tắc
  Một hệ thống QHSE cung cấp một cái nhìn tổng quan về tất cả các yêu cầu và hướng dẫn quan trọng đối với tổ chức.

Kỹ năng cần có của nhân viên Hệ thống Quản lý QHSE

Chuyên viên QHSE có vai trò là người khởi xướng, người kích thích, người kiểm soát và chuyên viên liên quan đến các chủ đề và sự phát triển của QHSE trong công ty. Điều này khiến chuyên viên có trách nhiệm quan tâm đến chất lượng, sức khỏe và an toàn lao động, và môi trường và tạo ra sự hỗ trợ cho những điều này.

Khi làm như vậy, chuyên viên QHSE có chức năng như một cầu nối giữa nhân viên và quản lý. Vị trí này yêu cầu rằng viên chức có khả năng giao tiếp tốt với cả cấp quản lý và nhân viên cũng như các bên quan tâm khác.

Bắt đầu với Hệ thống quản lý QHSE

Để thực hiện đúng Hệ thống quản lý QHSE, nhiệm vụ của nhân viên được mở rộng. Trong các tổ chức lớn hơn, một vị trí được điền dưới dạng người quản lý hoặc điều phối viên QHSE. Các nhà quản lý hoặc điều phối viên QHSE có thể làm việc trong bất kỳ loại hình tổ chức nào, nhưng trên thực tế, các công ty đặc biệt vừa và lớn có một bộ phận và / hoặc nhân viên QHSE cụ thể. Người quản lý QHSE hợp tác với các nhân viên chất lượng, đánh giá viên nội bộ và điều phối viên môi trường.

Một số ví dụ về các thành phần được sắp xếp trong hệ thống QHSE bao gồm:

 • Chính sách và mục tiêu
 • Luật và quy định liên quan và giấy phép môi trường
 • Các quy trình trong tổ chức (chính và phụ)
 • Trách nhiệm, quyền hạn và đào tạo
 • Giao tiếp bên trong và bên ngoài
 • Quá trình đo lường và phân tích
 • Sự cải tiến liên tục

Ngoài ra, các thành phần bắt buộc về mặt pháp lý, chẳng hạn như Kiểm kê & Đánh giá Rủi ro và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của công ty, được sắp xếp trong hệ thống QHSE.

Các tiêu chuẩn trong việc thiết lập hệ thống QHSE

ISO 9001 (Quản lý chất lượng)

 • Cơ sở của QHSE bắt đầu với chứng nhận ISO 9001.
  ISO 9001 có thể được coi là một cách để cải thiện hoạt động kinh doanh và mang lại lợi nhuận thông qua quản lý chất lượng toàn diện.

Các tiêu chí ISO 9001 có thể được sử dụng bởi mọi loại hình tổ chức, bất kể quy mô của nó. Mục tiêu là đảm bảo rằng khách hàng luôn nhận được các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Điều này đạt được thông qua:

 • một định hướng khách hàng mạnh mẽ
 • sự lãnh đạo của lãnh đạo cao nhất
 • cách tiếp cận theo quy trình (các quy trình được quản lý như một hệ thống)
 • sự cải tiến liên tục
 • kiểm toán để kiểm tra xem hệ thống quản lý có hoạt động hay không

Chính sách chất lượng là một giải thích chính thức của ban quản lý, được kết nối chặt chẽ với kế hoạch hoạt động và tiếp thị và nhu cầu của khách hàng. Tất cả nhân viên trong tổ chức phải hiểu và tuân thủ chính sách chất lượng. Mỗi nhân viên cần có những mục tiêu có thể đo lường được để hướng tới.

ISO 14001 (Quản lý Môi trường)

 • ISO 14001 cung cấp một công cụ để các tổ chức quản lý chính sách môi trường của họ và không chỉ đơn giản là đáp ứng luật pháp và các quy định. Ngày càng chú ý nhiều hơn đến các thành tựu về môi trường, trong đó ISO 14001 giúp đỡ.
 • Các công ty coi quản lý môi trường trong dài hạn là mục đích của họ. Ngoài ra, các bên liên quan và khách hàng ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu hơn về chính sách môi trường.

ISO 14001 không đặt ra các yêu cầu về thành tựu môi trường. Thay vào đó, nó tạo ra một khuôn khổ để thiết lập một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. Nó cung cấp sự chắc chắn rằng tác động đến môi trường được theo dõi, đo lường và cải thiện. Ưu điểm bao gồm:

 • Bảo vệ chất lượng môi trường
 • Giảm chi phí quản lý và loại bỏ chất thải
 • Giảm sử dụng năng lượng và nguyên liệu thô
 • Giảm chi phí phân phối
 • Cải thiện hình ảnh công ty

ISO 45001 (Loạt Đánh giá An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp)

 • ISO 45001 – Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, có nghĩa là quản lý sức khỏe và an toàn trên sàn làm việc. Với tiêu chuẩn OHSAS, bạn có thể chứng minh rằng các điều kiện làm việc trong tổ chức là phù hợp.

ISO 45001 sử dụng cách tiếp cận tương tự như ISO 14001, nhưng có mục tiêu xác định các rủi ro về sức khỏe và an toàn, giảm nguy cơ tai nạn và tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Hơn nữa, nó cung cấp các hướng dẫn để tích hợp quản lý sức khỏe và an toàn vào toàn bộ hệ thống quản lý của công ty.

Cũng giống như hai tiêu chuẩn ISO, ISO 45001 yêu cầu tài liệu chính thức về chính sách an toàn và sức khỏe và bằng chứng được lập thành văn bản cho thấy chính sách này hoạt động theo các yêu cầu của tiêu chuẩn. Không chỉ phải có các thực hành để bảo vệ an toàn, bạn còn phải có khả năng chứng minh rằng bạn đáp ứng luật pháp và chứng minh rằng các chính sách giới hạn, giảm thiểu hoặc loại bỏ rủi ro.

Tóm tắt

Chất lượng, Sức khỏe, An toàn và Môi trường (QHSE) thường đề cập đến một chế độ quản lý tích hợp các yếu tố chung của tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 45001 và ISO 14001.

Một Hệ thống Quản lý QHSE hiệu quả đòi hỏi một chiến lược mạnh mẽ, thực thi chiến thuật và đánh giá nhất quán để đảm bảo rằng môi trường làm việc vẫn cần mẫn. Các nhà quản lý phải nâng cấp hệ thống QHSE với sự thay đổi của thời gian và xu hướng để tạo ra một môi trường làm việc mạnh mẽ, linh hoạt và cập nhật.

Bạn nghĩ sao? Bạn có quen với giải thích về Hệ thống quản lý QHSE hay bạn có điều gì cần bổ sung? Bạn nghĩ hệ thống này có hiệu quả khi nào? Bạn tin những yếu tố thành công nào góp phần vào việc áp dụng lý thuyết này vào thực tế?

Chia sẻ kinh nghiệm và kiến ​​thức của bạn trong khung bình luận bên dưới.

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo