Tag - áp dụng iso 13485

Các bước áp dụng tiêu chuẩn ISO 13485 cho Doanh nghiệp

Để đạt được chứng nhận ISO 13485:2016 của một Tổ chức chứng nhận độc lập; Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống quản lý của mình tuân thủ theo các yêu cầu trong tiêu chuẩn. Doanh nghiệp triển khai các bước để áp dụng như sau: Tìm hiểu và đào tạo về tiêu chuẩn ISO [...]