Tag - hệ thống quản lý trang thiết bị y tế

Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 - Hệ thống quản lý an toàn thiết bị y tế

Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 – Hệ thống quản lý an toàn thiết bị y tế

Tiêu chuẩn ISO 13485 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý áp dụng trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh dụng cụ, vật tư y tế. Tiêu chuẩn ISO 13485 nhấn mạnh vào việc hài hoà các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng với các yêu cầu về luật định đối [...]