Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm những gì? và lợi ích của ISO 14000

ISO 14000 mang lại nhiều lợi ích to lớn cho các tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc quản lý và cải thiện hiệu quả môi trường. 

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 là gì?

ISO 14000 là một bộ tiêu chuẩn được phát hành nhằm giúp các công ty trên toàn thế giới giảm thiểu tác động tiêu cực của họ đến môi trường. Đây là cơ sở cho các hệ thống quản lý chất lượng nâng cao và có trách nhiệm hơn về môi trường của cả các tổ chức lớn và nhỏ.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) giới thiệu vào năm 1996 và được sửa đổi gần đây nhất vào năm 2015. 

Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường cung cấp các công cụ cho cách tiếp cận chiến lược đối với các vấn đề môi trường. Tiêu chuẩn được biết đến nhiều nhất là ISO 14001, đặt ra các tiêu chí cho hệ thống quản lý môi trường (EMS). Cùng với một loạt tài liệu hỗ trợ, nó hình thành nên bộ tiêu chuẩn ISO 14000.

 

Lịch sử hình thành và phát triển bộ tiêu chuẩn ISO 14000

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 ra đời chủ yếu là kết quả của vòng đàm phán GATT ở Uruguay và Hội nghị thượng đỉnh Rio về môi trường tổ chức năm 1992. Trong khi GATT tập trung vào nhu cầu giảm các rào cản phi thuế quan trong thương mại thì Hội nghị thượng đỉnh Rio đã đưa ra một cam kết về bảo vệ môi trường trên toàn thế giới. Lĩnh vực môi trường đã chứng kiến sự tăng trưởng ổn định của các tiêu chuẩn quốc gia và khu vực. Viện Tiêu chuẩn Anh có BS 7750, Hiệp hội Tiêu chuẩn Canada có các tiêu chuẩn về quản lý, kiểm toán, dán nhãn sinh thái và các tiêu chuẩn khác, Liên minh Châu Âu có tất cả các tiêu chuẩn này cộng với các quy định kiểm toán và quản lý sinh thái, và nhiều quốc gia khác (ví dụ: Hoa Kỳ, Đức và Nhật Bản) đã áp dụng nhãn sinh thái các chương trình.

Sau khi ISO 9000 được chấp nhận nhanh chóng và sự gia tăng các tiêu chuẩn môi trường trên toàn thế giới, ISO đã đánh giá sự cần thiết của các chuẩn mực quản lý môi trường toàn cầu. Họ thành lập Nhóm Tư vấn Chiến lược về Môi trường (SAGE) vào năm 1991, để xem xét liệu các tiêu chuẩn đó có thể phục vụ cho: 

Thúc đẩy cách tiếp cận chung về quản lý môi trường tương tự như quản lý chất lượng; Nâng cao khả năng của tổ chức trong việc đạt được và đo lường những cải thiện về kết quả hoạt động môi trường; và Tạo thuận lợi cho thương mại và xóa bỏ các rào cản thương mại.

Năm 1992, khuyến nghị của SAGE đã thành lập một ủy ban mới, TC 207, về các tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế. Ủy ban và các tiểu ban bao gồm đại diện từ các ngành công nghiệp, các tổ chức tiêu chuẩn, chính phủ và các tổ chức môi trường từ nhiều quốc gia. Loạt tiêu chuẩn ISO 14000 mới được thiết kế để bao gồm: 

hệ thống quản lý môi trường kiểm toán môi trường đánh giá hiệu quả môi trường dán nhãn môi trường đánh giá vòng đời các khía cạnh môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm

ISO 14000 là gì? Cấu trúc bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm những gì?

Tại sao lại có những tiêu chuẩn ISO 14000 này? 

Một tập hợp tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, nhằm thúc đẩy một hành tinh sạch hơn, an toàn hơn và lành mạnh hơn cho mọi người. Sự tồn tại của các tiêu chuẩn cho phép các tổ chức tập trung nỗ lực về môi trường theo các tiêu chí được quốc tế chấp nhận.

Hiện tại, nhiều quốc gia và nhóm khu vực đang đưa ra các yêu cầu riêng cho các vấn đề môi trường và những yêu cầu này khác nhau giữa các nhóm. Một tiêu chuẩn duy nhất sẽ đảm bảo rằng không có xung đột giữa các cách giải thích trong khu vực về hiệp ước môi trường tốt. 

Việc các công ty có thể cần chứng nhận quản lý môi trường để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu có thể dễ dàng làm lu mờ mọi lý do đạo đức đối với việc quản lý môi trường.

Ở Châu Âu, nhiều tổ chức đã đạt được Đăng ký ISO 9000 chủ yếu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Việc đăng ký chất lượng ISO 9000 đã trở nên thiết yếu cho kinh doanh trong nhiều lĩnh vực thương mại. Tương tự, việc chứng nhận hệ thống quản lý ISO 14000 cũng có thể trở thành điều kiện cần thiết để hoạt động kinh doanh trong nhiều khu vực hoặc ngành nghề.

Các tiêu chuẩn áp dụng cho ai? 

Các tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại hình và quy mô của các tổ chức và được thiết kế để bao gồm các điều kiện địa lý, văn hóa và xã hội đa dạng. ISO 14001 không đưa ra các yêu cầu tuyệt đối về hiệu quả hoạt động môi trường, ngoại trừ việc yêu cầu cam kết cải tiến liên tục và tuân thủ các luật pháp và quy định hiện hành. Nhiều tổ chức tham gia vào các hoạt động tương tự có thể có các hệ thống quản lý môi trường và hoạt động khác nhau và tất cả đều có thể tuân thủ ISO 14001.

 

Các tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 bao gồm những tiêu chuẩn nào?

ISO 14001 cung cấp các yêu cầu cùng với hướng dẫn sử dụng liên quan đến hệ thống quản lý môi trường. Các tiêu chuẩn khác trong bộ tập trung vào các phương pháp tiếp cận cụ thể như kiểm toán, truyền thông, nhãn mác và phân tích vòng đời, cũng như các vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu.

Các tiêu chuẩn ISO 14000 được phát triển bởi ISO/TC 207 và các tiểu ban khác của ủy ban này. Để biết danh sách đầy đủ các tiêu chuẩn đã công bố trong họ tiêu chuẩn này, hãy xem danh mục tiêu chuẩn của họ .

Một tổ chức có thể được chứng nhận ISO 14000 không?

ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường (EMS) là tiêu chuẩn duy nhất trong họ ISO 14000 có thể được chứng nhận. Tiêu chuẩn này định rõ khung cảnh mà một công ty hoặc tổ chức có thể tuân theo để thiết lập một Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) hiệu quả.

Được thiết kế để phù hợp với mọi loại hình tổ chức, bất kể hoạt động hay lĩnh vực nào, giải pháp này có thể đảm bảo cho ban quản lý và nhân viên công ty cũng như các bên liên quan bên ngoài rằng tác động môi trường đang được đo lường và cải thiện.

Có hơn 500.000 chứng nhận ISO 14001 tại hơn 180 quốc gia trên toàn thế giới. Hãy khám phá thêm về quy trình chứng nhận ISO.

Chúng tôi cũng đã tạo ra một tài liệu ngắn nơi bạn có thể tìm hiểu thêm không chỉ về chứng nhận mà còn về nhiều  lợi ích của ISO 14001 .

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm những gì? 

ISO 14000 bao gồm nhiều tiêu chuẩn khác nhau cung cấp hướng dẫn toàn diện về Quản lý Môi trường. Một số tiêu chuẩn chính được đề cập trong ISO 14000 bao gồm: 

Tiêu chuẩn và/hoặc dự án thuộc trách nhiệm trực tiếp của Ban thư ký ISO/TC 207/SC 1 (13) Sân khấu ICS

 Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Hệ thống quản lý môi trường — Yêu cầu kèm hướng dẫn sử dụng

 1.  ISO 14001:2015/Sửa đổi 1:2024 Hệ thống quản lý môi trường — Yêu cầu hướng dẫn sử dụng — Tu chính sách 1: Đổi mới hành vi vì biến đổi khí hậu
 2.  Tiêu chuẩn ISO 14002-1:2019 Hệ thống quản lý môi trường — Hướng dẫn sử dụng ISO 14001 để giải quyết các khía cạnh và điều kiện môi trường trong một lĩnh vực chủ đề môi trường — Phần 1: Tổng quan
 3.  Tiêu chuẩn ISO 14002-2:2023 Hệ thống quản lý môi trường — Hướng dẫn sử dụng ISO 14001 để giải quyết các khía cạnh và điều kiện môi trường trong một lĩnh vực chủ đề môi trường — Phần 2: Nước
 4.  Tiêu chuẩn ISO 14004:2016 Hệ thống quản lý môi trường — Hướng dẫn chung về việc thực hiện
 5.  Tiêu chuẩn ISO 14005:2019 Hệ thống quản lý môi trường — Hướng dẫn cho cách tiếp cận linh hoạt để triển khai theo từng giai đoạn
 6.  Tiêu chuẩn ISO 14006:2020 Hệ thống quản lý môi trường — Hướng dẫn tích hợp thiết kế sinh thái
 7.  Tiêu chuẩn ISO 14007:2019 Quản lý môi trường — Hướng dẫn xác định chi phí và lợi ích về môi trường
 8.  Tiêu chuẩn ISO 14008:2019 Đánh giá tiền tệ của các tác động môi trường và các khía cạnh môi trường liên quan
 9.  Tiêu chuẩn ISO 14009:2020 Hệ thống quản lý môi trường — Hướng dẫn kết hợp lưu thông vật liệu trong thiết kế và phát triển
 10.  Tiêu chuẩn ISO 14051:2011 Quản lý môi trường — Kế toán chi phí dòng vật liệu — Khung chung
 11.  Tiêu chuẩn ISO 14052:2017 Quản lý môi trường — Kế toán chi phí dòng vật liệu — Hướng dẫn thực hiện thực tế trong chuỗi cung ứng
 12.  Tiêu chuẩn ISO 14053:2021 Quản lý môi trường — Kế toán chi phí dòng vật liệu — Hướng dẫn triển khai theo từng giai đoạn trong các tổ chức

Mục đích của ISO 14000

Mục đích chính của chuỗi tiêu chuẩn ISO 14000 là khuyến khích việc thiết lập các hệ thống quản lý môi trường hiệu quả trong các tổ chức. Các tiêu chuẩn này tìm cách cung cấp các công cụ tiết kiệm chi phí sử dụng các thông lệ tốt nhất để tổ chức và áp dụng thông tin về quản lý môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14000 được phát triển để đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa của ngành công nghiệp đã được công nhận. Với các cách tiếp cận tổ chức khác nhau đối với quản lý môi trường, việc so sánh các hệ thống và hợp tác đã tỏ ra khó khăn.

Phân biệt – sự khác biệt giữa ISO 14000 và ISO 14001 là gì?

Cả hai tiêu chuẩn 14000 và 14001 đều đóng vai trò là nền tảng để các tổ chức thiết lập và triển khai các tiêu chuẩn cụ thể, thúc đẩy hơn nữa trách nhiệm về môi trường và thể hiện cam kết của họ đối với các hoạt động bền vững. 

Sau đây là những điểm khác biệt chính giữa ISO 14000 và 14001:
 

Thông số 

Tiêu chuẩn ISO 14000 

Tiêu chuẩn ISO 14001 

Phạm vi 

Chuỗi bài viết toàn diện đề cập đến nhiều khía cạnh của Quản lý môi trường, bao gồm kiểm toán, đánh giá hiệu suất, v.v. 

Tập trung đặc biệt vào các yêu cầu của Hệ thống quản lý môi trường (EMS).

Chứng nhận 

Không thể chứng nhận

Tiêu chuẩn có thể chứng nhận. 

Thực hiện 

Phục vụ như một tài liệu tham khảo chung và hướng dẫn cho các tổ chức để phát triển và cải thiện các hoạt động Quản lý Môi trường. 

Cung cấp khuôn khổ cụ thể với các yêu cầu cụ thể để thực hiện EMS. 

Cải tiến liên tục 

Thúc đẩy các tổ chức cải thiện hiệu quả môi trường.

Tập trung nhiều hơn vào việc cải thiện liên tục và yêu cầu thiết lập mục tiêu và theo dõi hiệu quả.

Trọng tâm 

Cung cấp hướng dẫn cho các hoạt động Quản lý Môi trường. 

Thiết lập, triển khai, duy trì và nâng cao Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS).

Sự liên quan 

Cung cấp góc nhìn rộng hơn về Quản lý Môi trường. 

Được thiết kế riêng cho các tổ chức đang tìm kiếm chứng nhận và triển khai EMS

Tiếp cận 

ISO 14000 là một phương pháp tiếp cận lý thuyết về tuân thủ. 

Tuân thủ ISO 14001 là một cách tiếp cận thực tế để tuân thủ. 

Những lợi ích 

14000 thúc đẩy lợi thế cạnh tranh. 

Phục vụ như một công cụ quản lý nội bộ.

 

Blog này nêu bật Sự khác biệt giữa ISO 14000 và ISO 14001. 14000 cung cấp các hướng dẫn toàn diện về Quản lý môi trường, trong khi 14001 tập trung vào việc thiết lập Hệ thống quản lý môi trường (EMS) hiệu quả. Hiểu được những khác biệt này là rất quan trọng đối với các tổ chức điều chỉnh hoạt động của mình theo các tiêu chuẩn môi trường toàn cầu.   

Lợi ích của iso 14000

Lợi ích của chứng nhận ISO 14000.
Lợi ích của việc đạt được chứng nhận ISO không chỉ đơn thuần là sự hài lòng khi hoàn thành công việc tốt. Việc tuân thủ tiêu chuẩn có thể dẫn đến sự tuân thủ tốt hơn với các quy định về môi trường, khả năng tiếp thị cao hơn, Cải thiện việc sử dụng tài nguyên, cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao, nâng cao mức độ an toàn, cải thiện hình ảnh và tăng lợi nhuận.

Việc nâng cao nhận thức về môi trường và tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14000 giúp công ty thực hiện các quy định về môi trường. Điều này có nghĩa là công ty, bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn, ít có khả năng vi phạm các quy định về môi trường và luôn Sẵn sàng cho cơ quan quản lý kiểm tra, chứng nhận và tài liệu cũng có thể hỗ trợ công ty trong việc huy động vốn, tự bảo vệ trong các vụ kiện liên quan đến môi trường, và đáp ứng yêu cầu bảo hiểm hoặc giấy phép.

Thị trường rộng hơn cho hàng hóa và dịch vụ của công ty có thể xuất phát từ chứng nhận. Nhiều tập đoàn và chính phủ sẽ tìm kiếm các nhà cung cấp đã được chứng nhận ISO 14000 để duy trì chứng nhận và hình ảnh thân thiện với môi trường của họ.Mặc dù Liên minh Châu Âu tuyên bố rằng chứng nhận ISO 9000 không phải là yêu cầu bắt buộc để kinh doanh tại Châu Âu, nhưng đó là thông điệp mà nhiều công ty không phải của Châu Âu nhận được và dẫn đến thành công đáng kinh ngạc của tiêu chuẩn đó. Nếu ISO 14000 cũng thành công tương tự, các công ty đã được chứng nhận ISO 14000 sẽ có lợi thế trên thị trường toàn cầu. 

Hơn nữa, các nhà sản xuất hàng tiêu dùng có thể nhận thấy rằng nhiều người tiêu dùng không chỉ tìm mua từ các công ty có trách nhiệm môi trường mà còn sẵn sàng chi tiêu hơn một chút nếu họ cảm thấy họ đang đóng góp cho bảo vệ môi trường. Để đạt được lợi ích này, một công ty phải công khai những nỗ lực bảo vệ môi trường của mình thông qua quảng cáo và dán nhãn.

Các phân tích quy trình liên quan đến chứng nhận ISO 14000 có thể dẫn đến việc tối ưu hóa quy trình và tận dụng nguồn lực và nguyên liệu thô một cách hiệu quả, từ đó giảm chi phí của công ty.

Tìm cách thu giữ khí thải hoặc tái chế sản phẩm có thể, về lâu dài, giảm lượng nguyên liệu thô và tiện ích được sử dụng. Giảm lượng chất có khả năng gây nguy hiểm trong sản phẩm cuối cùng có thể dẫn đến việc sử dụng ít hóa chất nguy hiểm hơn trong nhà máy. Điều này dẫn đến môi trường nội bộ an toàn hơn cho nhân viên và khả năng giảm phí bảo hiểm. Tinh thần của nhân viên có thể được cải thiện khi nhân viên cảm thấy nơi làm việc an toàn hơn và họ đang đóng góp vào nỗ lực bảo vệ môi trường.

Thực trạng áp dụng ISO 14000 ở Việt Nam

ISO 14000 là một bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, được áp dụng để giúp các tổ chức cải thiện hiệu suất môi trường của mình. Việc áp dụng ISO 14000 ở Việt Nam đã đạt được một số thành tựu đáng kể, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức. Dưới đây là một số điểm chính về thực trạng áp dụng ISO 14000 ở Việt Nam:

Thành tựu

 1. Gia tăng số lượng chứng nhận: Số lượng các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam được chứng nhận ISO 14001 (tiêu chuẩn quản lý môi trường chủ chốt trong bộ ISO 14000) đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Điều này cho thấy sự nhận thức và quan tâm ngày càng cao đến việc quản lý môi trường trong doanh nghiệp.
 2. Hỗ trợ từ chính phủ: Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, bao gồm ISO 14000. Các chính sách này bao gồm việc hỗ trợ tài chính, tư vấn kỹ thuật, và tổ chức các chương trình đào tạo.
 3. Cải thiện hình ảnh và uy tín: Các doanh nghiệp áp dụng ISO 14000 thường có lợi thế cạnh tranh tốt hơn trên thị trường, cải thiện hình ảnh và uy tín của mình trước khách hàng và đối tác.

Thách thức

 1. Chi phí áp dụng: Việc áp dụng và duy trì tiêu chuẩn ISO 14000 đòi hỏi chi phí đáng kể, bao gồm chi phí đào tạo nhân viên, cải tiến công nghệ, và các chi phí liên quan đến việc đánh giá và chứng nhận. Điều này có thể là rào cản lớn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 2. Thiếu nhận thức và hiểu biết: Mặc dù nhận thức về ISO 14000 đang gia tăng, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn này hoặc không biết cách thức thực hiện.
 3. Hạn chế về nguồn lực: Nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, gặp khó khăn trong việc bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, tài chính, công nghệ) để áp dụng và duy trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000.
 4. Khung pháp lý và thực thi: Mặc dù có nhiều chính sách khuyến khích, việc thực thi và giám sát tuân thủ các quy định về môi trường đôi khi chưa được chặt chẽ và hiệu quả, làm giảm động lực của doanh nghiệp trong việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000.

Việc áp dụng ISO 14000 ở Việt Nam đang trên đà phát triển, nhưng để đạt được những thành tựu bền vững, cần có sự hỗ trợ liên tục từ phía chính phủ, các tổ chức quốc tế và nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận thức, đầu tư và cải tiến liên tục.

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo