Dịch vụ cấp chứng nhận BRC – Sự lựa chọn cho doanh nghiệp xuất khẩu