Tài liệu SA 8000Điều khoản 9.9 Đào tạo và nâng cao năng lực | Tiêu chuẩn SA 8000

24/09/20210

ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN TRONG TIÊU CHUẨN SA 8000

Nhân sự: Tất cả các cá nhân được tổ chức tuyển dụng hoặc ký hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn ở giám đốc, giám đốc điều hành, quản lý, giám sát, công nhân và nhân viên hợp đồng như nhân viên bảo vệ, công nhân nhà ăn, công nhân ký túc xá và công nhân vệ sinh.

YÊU CẦU ĐIỀU KHOẢN 9.9 ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC 

9.9.1 Tổ chức phải thực hiện một kế hoạch đào tạo cho tất cả nhân sự để thực hiện hiệu quả Tiêu chuẩn SA 8000 theo kết quả đánh giá rủi ro được thông báo. Tổ chức sẽ định kỳ đo lường hiệu quả của việc đào tạo và ghi lại bản chất và tần suất của chúng.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU KHOẢN 9.9 ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC 

Tổ chức cần thực hiện đào tạo nhân sự và phát triển thái độ, kỹ năng và kiến thức để triển khai hiệu quả SA 8000.

Phần sau cung cấp hướng dẫn về việc thực hiện Điều khoản 9.9 Đào tạo và Xây dựng năng lực. Đào tạo và nâng cao năng lực là điều cần thiết để đảm bảo rằng công nhân và quản lý có các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thực hiện SA 8000. 

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐÀO TẠO

Xây dựng Kế hoạch đào tạo

Mục 9.8.1 SA 8000 yêu cầu tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo cho tất cả nhân sự. Nhằm để nhân sự có thể thực hiện hiệu quả Tiêu chuẩn SA 8000.

Mục tiêu của đào tạo là tạo ra sự hiểu biết về việc thực hiện SA 8000. Việc thực hiện SA 8000 sẽ hiệu quả khi nhân sự được đào tạo và có năng lực tốt. 

Nội dung và mức độ chi tiết của đào tạo tùy thuộc từng công việc và bộ phận. Điều quan trọng là việc đào tạo phải nhất quán và triển khai cho tất cả bộ phận, nhân sự.

Kế hoạch đào tạo phải chi tiết về nội dung, thời gian, nhân sự tham gia đào tạo. Các nội dung đó phải phù hợp và cần thiết cho từng bộ phận và công việc liên quan. Việc đào tạo nên thay đổi linh hoạt, để mỗi cá nhân trong tổ chức có những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết. Nhằm đóng góp hiệu quả vào việc triển khai thực hiện SA 8000.

Đào tạo cho nhân viên mới

Đào tạo về SA 8000 có trong chương trình đào tạo được cung cấp cho tất cả nhân viên mới. Tổ chức phải gửi một thông điệp rõ ràng đến tất cả nhân sự mới rằng SA 8000 là một phần quan trọng trong hoạt động của tổ chức.  Ngoài khóa đào tạo giới thiệu, tất cả nhân viên sẽ phải được đào tạo liên tục để nâng cao nhận thức của họ về SA 8000. Mục đích để đảm bảo rằng họ có hiểu biết cơ bản về tiêu chuẩn và các quyền và trách nhiệm của họ.

Đào tạo chuyên sâu cho Ban SPT

Ngoài ra, các thành viên của Ban SPT cần được đào tạo chuyên sâu hơn. Nhằm để đảm bảo rằng họ có các kỹ năng và kiến ​​thức để cho phép họ thực hiện tất cả các nhiệm vụ của SPT. Chẳng hạn như hỗ trợ các hành động khắc phục và phòng ngừa và thực hiện đánh giá nội bộ. Các nhà quản lý và công nhân trong Ban SPT cũng sẽ được hưởng lợi từ việc đào tạo về quản lý hệ thống, phân tích nguyên nhân gốc rễ, khả năng lãnh đạo, giao tiếp hiệu quả, quản lý sự thay đổi và cách đào tạo những người khác.

Đào tạo về rủi ro của tổ chức

Kế hoạch đào tạo nên bao gồm đào tạo về các rủi ro chính của tổ chức, như được xác định trong đánh giá rủi ro. Ví dụ, nếu tổ chức đã ưu tiên xử lý hóa chất như một rủi ro chính, thì tổ chức phải cung cấp đào tạo chuyên ngành cho tất cả công nhân thường xuyên xử lý hóa chất để đảm bảo rằng họ biết các thủ tục và cách làm theo chúng, đồng thời biết chính xác những việc cần làm trong trường hợp khẩn cấp.

Các phương pháp đào tạo

 

Đào tạo liên tục có thể được cung cấp thông qua nhiều phương pháp.

 

Các hình thức đào tạo bao gồm: đào tạo trực tiếp, hướng dẫn công việc trực tiếp, đào tạo dựa trên máy tính được ghi âm trước, hội thảo trực tiếp trên web, thảo luận nhóm và đóng vai (để đảm bảo rằng người học tiếp thu thông tin).

Thông thường, các cá nhân không thể học hết các nội dung và kỹ năng trong 01 khóa đào tạo. Vì thế đào tạo nên được thực hiện một cách thường xuyên, với nhiều nội dung hơn.

Việc đào tạo và kỹ năng đào tạo của nhân sự cũng cần cải tiến. Nó giúp cho tổ chức có thể gia tăng hiệu quả của việc thực hiện SA 8000. Các kênh giao tiếp nội bộ có thể được sử dụng làm phương tiện để xây dựng nhận thức về SA 8000.

THỰC HIỆN ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO

Mục 9.9.1 SA 8000 yêu cầu tổ chức đo lường định kỳ hiệu quả của việc đào tạo. Tổ chức cần lưu giữ về thời gian và nội dung đào tạo.

Lưu giữ hồ sơ về đào tạo

Tổ chức cần lưu giữ hồ sơ về kế hoạch đào tạo và việc thực hiện kế hoạch.  Hồ sơ chính là nhật ký đào tạo, theo dõi những người đã được đào tạo.

Hiệu quả của từng loại hình đào tạo có thể được đo lường theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ: bài kiểm tra cuối khóa học, khảo sát sau một khoảng thời gian sau đào tạo; hoặc thực hiện các bài tập kỹ năng được giảng dạy trong quá trình đào tạo. 

Kết quả phải được ghi lại trong nhật ký đào tạo. Nói chung, nếu những người tham gia khóa đào tạo nhớ lại 50% những gì đã học được trong khóa đào tạo sau ba tháng. Điều này chứng tỏ việc đào tạo là hiệu quả. Tuy nhiên, thước đo cuối cùng của hiệu quả đào tạo là mức độ thực hiện SA 8000 tại tổ chức.

Các cách đánh giá hiệu quả đào tạo

Có nhiều cách khác nhau để đánh giá hiệu quả đào tạo. Một ví dụ là Mô hình Kirkpatrick, có bốn cấp độ đánh giá.  Tổ chức có thể sử dụng các phương pháp này và duy trì bằng chứng về việc thực hiện đánh giá. 

Cấp độ 1 – Đánh giá phản ứng của người tham gia đào tạo đối với khóa đào tạo.

Ví dụ: hoàn thành bảng câu hỏi phản hổi ý kiến;  nhận xét không chính thức từ người tham gia; các buổi thảo luận nhóm với những người tham gia. 

Cấp độ 2 – Đánh giá thông tin mà người tham gia đào tạo đã học được.

Điều này có thể được đánh giá thông qua kiểm tra trước và sau đào tạo; đánh giá tại chỗ và báo cáo của giám sát viên. 

Cấp độ 3 – Đánh giá cách đào tạo tác động đến hành vi của người tham gia.

Điều này có thể được đánh giá thông qua bảng câu hỏi tự đánh giá đã hoàn thành, dựa trên quan sát công việc của những người tham gia và báo cáo từ các đồng nghiệp và người giám sát về những thay đổi trong thực hiện công việc. 

Cấp độ 4 – Đánh giá việc đào tạo dẫn đến kết quả như thế nào. 

Điều này có thể được đánh giá thông qua việc xem xét tài liệu cấp cao hơn, chẳng hạn như báo cáo tài chính (ví dụ: khóa đào tạo về xử lý hóa chất tiết kiệm được số tiền X trong chi phí hóa chất), kiểm tra chất lượng (để cho biết việc đào tạo thực sự tác động đến chất lượng như thế nào), hoặc các hoạt động khác báo cáo nguồn nhân lực (ví dụ: giảm doanh thu hoặc vắng mặt).

SPT chịu trách nhiệm duy trì hồ sơ về các hành động và kết quả tương ứng để nó có thể theo dõi và báo cáo về tiến độ cho quản lý cấp cao.

Trên đây là các thông tin liên quan tới việc triển khai Điều khoản 9.9 Đào tạo và nâng cao năng lực của tiêu chuẩn SA 8000. Để có thể hiểu thêm về SA 8000 và các vấn đề liên quan. 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN VỀ TIÊU CHUẨN SA 8000 CỦA GOODVN

Doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm ở các tài liệu, bài viết khác của GOODVN để có thể xây dựng hệ thống của mình đáp ứng được Điều khoản tiêu chuẩn SA 8000 một cách đơn giản nhất.

Doanh nghiệp có thể xem thêm các bài viết :

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận SA 8000.

HOTLINE : 0945.001.005 – 024.2231.5555
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Good Viet Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Văn phòng Goodvn
- Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

- 73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
Liên kết hữu ích

Copyright by Chungnhanquocgia. All rights reserved

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐
G

0945 001 005

chat zalo