Tài liệu SA 8000Điều khoản An toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Tiêu chuẩn SA 8000 (Phần 2)

23/07/20210

Điều khoản An toàn và sức khỏe nghề nghiệp là Điều khoản có nhiều yêu cầu nhất trong SA 8000. Khoảng 10 yêu cầu cụ thể.

Tiếp nối bài viết về Điều khoản An toàn và nghề nghiệp Phần I. GOODVN xin giới thiệu phần 2 về điều khoản này. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc giải thích và hướng dẫn cách đáp ứng mục 1-3 trong Điều khoản An toàn và sức khoẻ.

ĐIỀU KHOẢN AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP – PHẦN 2

YÊU CẦU 1-3  ĐIỀU KHOẢN AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ TRONG TIÊU CHUẨN SA 8000

Các tiêu chí 1 – 3 An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

3.1 Tổ chức phải (bắt buộc) cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnhphải (bắt buộc) thực hiện những biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn, cũng như ngăn ngừa những tổn thương hoặc bệnh nghề nghiệp phát sinh từ, liên quan đến hoặc xảy ra trong quá trình làm việc. Cần phải (bắt buộc) giảm thiểu hoặc loại trừ nguyên nhân của các mối nguy hiểm trong môi trường làm việc, trong mức độ hợp lý với thực tế cho phép, dựa trên những kiến thức phổ biến về an toàn và sức khỏe của ngành công nghiệp và những mối nguy hiểm đặc trưng.

3.2 Tổ chức phải (bắt buộc) đánh giá tất cả những rủi ro tại nơi làm việc đối với lao động nữ đang mang thai, mới sinh hoặc còn cho con bú, bao gồm cả các vấn đề phát sinh ngoài công việc, để bảo đảm các bước cần thiết được thực hiện nhằm loại trừ hoặc giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe và an toàn của họ.

3.3 Khi các mối nguy vẫn còn tồn tại sau khi thực hiện việc giảm thiểu và loại trừ các nguyên nhân gây nguy tại môi trường làm việc, tổ chức phải (bắt buộc) cung cấp cho nhân viên những trang thiết bị bảo hộ cá nhân đạt yêu cầu bằng chính chi phí của tổ chức. Trong trường hợp xảy ra tổn thương liên quan đến công việc, tổ chức phải (bắt buộc) thực hiện sơ cấp cứu và hỗ trợ để người lao động được điều trị y tế sau đó.

CÁCH ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ CỦA ĐIỀU KHOẢN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE:

3.1 MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC AN TOÀN SỨC KHOẺ

Điều khoản 3.1 tiêu chuẩn SA 8000 yêu cầu phát triển, thực hiện và cải tiến liên tục về sức khỏe và an toàn lao động. Bao gồm xác định và loại bỏ/giảm thiểu mối nguy trong tất cả các hoạt động được kiểm soát. 

“Mối nguy” được ILO định nghĩa là “khả năng cố hữu gây ra thương tích hoặc thiệt hại cho sức khỏe của mọi người. Ví dụ, các mối nguy liên quan đến việc sử dụng hóa chất hoặc máy móc có thể ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc thương tích tương ứng.

Tổ chức phải thường xuyên đánh giá môi trường làm việc để xác định các mối nguy. Đặc biệt là từ các thiết bị, vật liệu, quy trình làm việc, nhân sự, v.v. Dựa trên phân tích liên tục các mối nguy và đánh giá rủi ro (3.5) tại nơi làm việc. Một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe được xây dựng để loại bỏ hoặc giảm thiểu các mối nguy tại nơi làm việc. 

Các biện pháp xử lý rủi ro về An toàn và sức khoẻ

Phương pháp được sử dụng rộng rãi để giải quyết rủi ro là hệ thống phân cấp của các biện pháp xử lý rủi ro. Bao gồm

1. Loại bỏ rủi ro nếu có thể

      Ví dụ: bằng cách thiết kế lại các quy trình để loại bỏ việc sử dụng hóa chất nguy hiểm hoặc thay thế một hóa chất ít nguy hiểm hơn

2. Giảm thiểu tác động của rủi ro.

     Ví dụ: bao quanh khu vực sử dụng hóa chất hoặc sử dụng Thiết bị Bảo hộ Cá nhân (PPE)

      Hướng dẫn thêm về hệ thống quản lý để kiểm soát sức khỏe và an toàn trong tổ chức có thể được tìm thấy trong OHSAS 18002 và Hướng dẫn của ILO ‑ OSH: 2001 về Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động.  Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là do sự thay đổi của Chứng nhận OHSAS 18001 và ISO 14001 trên khắp thế giới. Chứng nhận đối với các tiêu chuẩn đó không nhất thiết phải chỉ ra rằng Doanh nghiệp đã tuân thủ SA8000: 2014.9 ILO, “An toàn và sức khỏe trong việc sử dụng máy móc.”

3. Giảm thiểu bất kỳ tác động nào của rủi ro

Ví dụ: Đào tạo nhân viên về kiểm soát tràn, các quy trình sơ cứu và khẩn cấp trong trường hợp tai nạn và sự cố liên quan đến chất độc hại. Các tổ chức có hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe hoàn thiện và hiệu quả thường phát triển và thực hiện các thủ tục thích hợp để xác định mối nguy và đánh giá rủi ro một cách thường xuyên và khi có những thay đổi (ví dụ: Thiết bị hoặc vật liệu mới). Điều quan trọng cần lưu ý là để có hiệu quả, việc xác định nguy cơ và đánh giá rủi ro phải là một quá trình liên tục và linh động, không phải là một hoạt động một lần.

Tổ chức phải tạo ra các hồ sơ (SA8000 9.1.6) bao gồm các kết quả xác định và đánh giá các hoạt động. Bao gồm danh sách cập nhật các mối nguy và các rủi ro liên quan của chúng. Sau đó, tổ chức phải chứng minh rằng các biện pháp kiểm soát loại bỏ / giảm thiểu thích hợp được thực hiện và truyền đạt cho nhân sự bị ảnh hưởng.

“CÁC BƯỚC HIỆU QUẢ” LÀ GÌ ?

Cùng với các yêu cầu bao trùm của Hệ thống quản lý SA 8000 theo Điều khoản 9. Thuật ngữ ‘các bước hiệu quả’ trong Điều khoản 3.1 nói về việc một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe được xây dựng và ban hành, tương xứng với quy mô, tính chất và rủi ro của tổ chức. 

Trong bất kỳ hệ thống quản lý nào, các chính sách thiết lập định hướng và mục tiêu rộng rãi cho tổ chức. Đồng thời cung cấp các tiêu chuẩn để ban lãnh đạo thực hiện cam kết và đánh giá hiệu suất của hệ thống. 

Các bước hiệu quả cũng bao gồm các hành động mà tổ chức thực hiện để giảm các mối nguy tại nơi làm việc, như được nêu trong các chính sách và các thủ tục. Tổ chức cần tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ để đảm bảo rằng các hành động được thực hiện một cách có hệ thống giải quyết các vấn đề cơ bản chứ không chỉ các vấn đề bề ngoài.

                                Các bước xác định phương pháp phòng ngừa rủi ro

Một số hành động trong quản lý có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn bao gồm: các mốc thời gian lập kế hoạch sản xuất; lập kế hoạch làm việc không tính đến sự mệt mỏi; không đủ nguồn lực được phân bổ cho huấn luyện và diễn tập an toàn; tái cấu trúc tổ chức đặt các cá nhân vào các vị trí mà họ có kinh nghiệm không đủ; bỏ qua các mối nguy không nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của tổ chức (ví dụ như vũ trang nhân viên an ninh, nhà bếp).

GIÁM SÁT SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NƠI LÀM VIỆC

Giám sát nơi làm việc là quan trọng và cần được thực hiện thường xuyên. Giám sát có thể dưới hình thức kiểm tra thường xuyên và tần xuất ít nhất một lần một tháng.

Kiểm tra sức khỏe và an toàn có thể thực hiện nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: kiểm tra thường xuyên nơi làm việc, kiểm tra thường xuyên các hoạt động cụ thể, kiểm tra cụ thể phát sinh từ các khiếu nại, kiểm tra trước và sau khi thay đổi đáng kể nơi làm việc, kiểm tra sau một sự cố / thương tích. Tổ chức cũng cần tiến hành các cuộc đánh giá đầy đủ để xem xét hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe.

LẬP KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Một yếu tố quan trọng của một môi trường làm việc an toàn là sự chuẩn bị ứng phó tình trạng khẩn cấp hiệu quả. Quá trình lập kế hoạch ứng phó nên bao gồm các thành viên Ủy ban sức khỏe và an toàn, nhân sự bổ sung khi cần thiết và đại diện từ quản lý cấp cao. 

Danh sách dưới đây bao gồm các bước chính của việc phát triển một kế hoạch, và một số chỉ tiêu chính của một kế hoạch hiệu quả. (Lưu ý: danh sách này không đầy đủ và không bắt buộc.):

1. Xem xét các kết quả đầu ra từ việc xác định mối nguy của tổ chức.

Sự chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp và phản ứng của tổ chức. Ngoài rủi ro về sức khỏe và an toàn được đánh giá cho một địa điểm cụ thể. Quá trình đánh giá rủi ro cũng nên bao gồm các rủi ro địa lý và các mối đe dọa, bao gồm các hoạt động địa chấn, lũ lụt, lở đất, v.v. Các biện pháp giảm thiểu phải dựa trên khả năng xảy ra mối đe dọa và quy mô tác động tiềm ẩn.

2. Tổ chức cần phát triển kế hoạch sẵn sàng ứng phó sự cố khẩn cấp. 

Kế hoạch phải tính đến các hành động của tất cả nhân viên liên quan đến hỏa hoạn và / hoặc các trường hợp khẩn cấp khác (nhân tạo và / hoặc thiên tai). Đồng thời chỉ ra của những người có trách nhiệm để ngăn ngừa, giảm thiểu và giải quyết bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào như vậy.

VÍ DỤ VỀ KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẦN CẤP

Kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp

3. Tổ chức nên chính thức chỉ định các cá nhân có năng lực để thực hiện kế hoạch.

4. Các chỉ số / bằng chứng về việc thực hiện đánh giá rủi ro hiệu quả và khả năng sẵn sàng ứng phó khẩn cấp và kế hoạch ứng phó thường phải bao gồm những điều sau:

a. Phòng ngừa:

Một hệ thống các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn ngọn lửa bắt lửa từ các nguồn nhiệt, mở ngọn lửa, tia lửa điện, bề mặt nóng, hàn, hút thuốc, nhiệt hoặc tia lửa. Điều này bao gồm:

 1. Loại bỏ và khử nhiễm vật liệu dễ cháy không kiểm soát được thông qua dọn phòng
 2. Bảo quản và xử lý an toàn các vật liệu nguy hiểm. Vật liệu dễ cháy và nguy hiểm được dự trữ đúng cách và tránh xa các nguồn đánh lửa
 3. Dây điện an toàn
 4. Cảm biến khí xung quanh thiết bị xử lý và sử dụng khí
 5. Làm sạch nơi làm việc (không dính bụi bẩn, v.v.)
b. Hệ thống cảnh báo sớm:

Có thể nghe thấy cảnh báo sơ tán và cảnh báo sớm hoạt động đầy đủ và / hoặc nhìn thấy khắp nơi làm việc và toàn bộ tòa nhà (bao gồm các khu vực có thể do một tổ chức khác chiếm giữ). Các báo động phải được kiểm tra và duy trì thường xuyên với hệ thống điện dự phòng để đảm bảo rằng chúng luôn hoạt động đầy đủ. Số lần báo động tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

c. Hệ thống chữa cháy:

Tổ chức cũng cần có đầy đủ các thiết bị chữa cháy hoạt động trong đặt mọi lúc. Số lượng và chủng loại thiết bị chữa cháy phải đáp ứng quy định của pháp luật. Nhân viên phải được đào tạo về cách sử dụng cơ bản của bình chữa cháy và những người ứng cứu khẩn cấp nên được đào tạo nâng cao để sử dụng tất cả các thiết bị cứu hỏa. 

Các yếu tố khác của hệ thống bao gồm:

 1. Nguồn cung cấp nước và được kết nối đầy đủ cho hệ thống vòi chữa cháy và bất kỳ hệ thống phun nước nào.
 2. Tiếp cận thích hợp cho các phương tiện cứu hỏa.
 3. Đủ số lượng, chủng loại phương tiện chữa cháy và bình chữa cháy.
 4. Bình chữa cháy phải phù hợp với loại lửa và nguồn đánh lửa tại từng vị trí tương ứng.
 5. Đèn khẩn cấp
d. Hệ thống bảo trì:

Một hệ thống thường xuyên kiểm tra, thử nghiệm và duy trì tất cả các cảnh báo cảnh báo sớm và thiết bị chữa cháy.

e. Hệ thống sơ tán:

Hệ thống này bao gồm các lối thoát hiểm và cửa thoát hiểm, các tuyến đường sơ tán, và điểm lắp ráp.

 1. Các lối thoát hiểm và cửa thoát hiểm:

Cần có đủ số lượng lối thoát hiểm cho cấu trúc tòa nhà và số lượng nhân viên khác trên công trường vào bất kỳ thời điểm nào. Cửa bên ngoài và cửa ra vào hành lang và cầu thang đều phải mở theo hướng ra ngoài và có thể dễ dàng mở từ bên trong bởi bất kỳ công nhân nào mà không cần sử dụng chìa khóa hoặc công cụ. Ví dụ, cửa ra vào phải có thanh đẩy thích hợp để có thể va đập vào mở một cách dễ dàng. Các loại cửa khác, chẳng hạn như cửa trượt dọc, chỉ được phép nếu chúng được kiểm tra và bảo trì hàng năm để đảm bảo sơ tán an toàn trong các trường hợp khẩn cấp. Cửa phải được kiểm tra và bảo trì để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả mọi lúc.

 1. Các tuyến đường sơ tán:

Các tuyến đường phải được đánh dấu rõ ràng, liên tục không bị cản trở và đủ ánh sáng với hệ thống chiếu sáng khẩn cấp với nguồn điện dự phòng.

 1. Điểm tập kết:

Tổ chức nên có một hoặc nhiều điểm được chỉ định và đánh dấu các điểm lắp ráp bên ngoài trong khu vực cách xa cơ sở công ty một cách an toàn, nơi có hỏa hoạn các hoạt động có thể xảy ra. Các lối thoát hiểm phải dẫn đến các khu vực và lối đi thông thoáng để cho phép tất cả nhân viên đi đến các điểm tập kết, và phải có các dấu hiệu rõ ràng để khu vực.

Khu vực tập kết khẩn cấp phải có kích thước đủ để chứa đầy đủ số lượng nhân viên có thể có mặt tại hiện trường vào bất kỳ thời điểm nào. Cuối cùng, điểm tập kết phải đủ xa với các hoạt động chữa cháy để nó luôn an toàn trong tình huống khẩn cấp. Nó không được ở một vị trí có thể cản trở nhân viên cứu hộ. Cuối cùng, nó cũng nên tính đến các rủi ro khác có thể xảy ra (ví dụ như băng qua đường).

3.2 PHỤ NỮ MỚI SINH, MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

ĐÁNH GIÁ RỦI RO CHO PHỤ NỮ MỚI SINH, MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

Là một phần của đánh giá rủi ro tổng thể của tổ chức (Điều khoản 3.5), Điều khoản 3.2 yêu cầu tổ chức đánh giá cụ thể những rủi ro đối với các bà mẹ mới sinh (thường được hiểu là phụ nữ đã sinh hoặc nuôi con trong vòng sáu tháng ), phụ nữ đang mang thai và các bà mẹ cho con bú (phụ nữ đang cho con bú) phát sinh từ hoạt động công việc của họ và thực hiện tất cả các bước hợp lý để loại bỏ hoặc giảm những rủi ro này.

Yêu cầu này không thể được sử dụng làm lý do để tổ chức tiến hành thử thai. Tổ chức không thể phân biệt đối xử dựa trên việc mang thai.

Tổ chức đáp ứng các yêu cầu SA8000 phải chứng minh rằng việc xem xét thích đáng những rủi ro như vậy. Và các biện pháp kiểm soát sẽ bảo vệ đầy đủ sức khỏe và sự an toàn của các bà mẹ cho con bú, mang thai.

TẠI SAO LẠI TẬP TRUNG VÀO CÁC MẸ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ ?

Các bà mẹ mang thai và cho con bú có thể làm được ít việc nặng hơn hoặc phải đứng trong thời gian dài. Hoặc phải tiếp xúc với một số hóa chất có thể nguy hiểm hơn cho thai nhi hoặc trẻ bú mẹ hơn là cho người lao động trưởng thành.

Do đó, ngoài việc phân tích nguy cơ an toàn và sức khỏe chung, tổ chức cần đánh giá rủi ro riêng cho các bà mẹ mới sinh, đang mang thai và cho con bú. Nhằm để giảm thiểu rủi ro đặc biệt đối với họ. Tổ chức nên thông báo kết quả của đánh giá này.

Như đã lưu ý ở trên, điều này nghiêm cấm việc kiểm tra mang thai mang tính phân biệt đối xử, sa thải hoặc cách chức những người mới sinh con, cho con bú hoặc đang mang thai. Tổ chức phải tuân thủ tất cả luật về thai sản của quốc gia đó khi đánh giá tất cả rủi ro về việc làm và nơi làm việc. Đồng thời cung cấp cơ sở vật chất cho các bà mẹ mới sinh, cho con bú và tương lai.

3.3 THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN (PPE) VÀ SƠ CỨU

Thiết bị Bảo hộ Cá nhân (PPE) là thiết bị được người lao động sử dụng để hạn chế tiếp xúc với các tình huống nguy hiểm. PPE có thể bao gồm: kính bảo hộ, mũ sắt, quần áo có khả năng hiển thị cao, găng tay, nút tai, kẹp tóc, ủng bảo hộ, dây an toàn, thiết bị hô hấp và quần áo chống độc. 

Việc sử dụng PPE trong các yêu cầu của SA 8000 là phương án được chấp nhận rộng rãi. Tuy nhiên việc sử dụng PPE là phương án cuối cùng chứ không phải là phương án đầu tiên để ngăn chặn rủi ro. Do đó, tổ chức chỉ nên dựa vào các biện pháp kiểm soát PPE sau khi không có lựa chọn tốt hơn, hoặc là để bổ sung cho các biện pháp khác.

Bất cứ khi nào có thể, các tổ chức nên phát triển các hoạt động và quy trình nhằm loại bỏ hoặc giảm bớt nguy cơ và rủi ro ở mức thấp nhất có thể chấp nhận được. Ví dụ, sự thay thế sử dụng ít hơn các chất dễ bay hơi, bảo dưỡng máy móc thiết bị tốt…

Trong trường hợp việc loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ tại nguồn là không khả thi. Các giải pháp kỹ thuật nên được sử dụng để giảm tiếp xúc với các mối nguy tại nơi làm việc. Ví dụ: cơ giới hóa các hoạt động như nhúng các thành phần trong dung môi độc hại, sự dụng công cụ cắt vật liệu sắc bén. Nếu các mối nguy vẫn còn sau khi áp dụng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát, việc sử dụng PPE nên được coi là biện pháp an toàn bổ sung.

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG PPE

Các tổ chức nên có một kế hoạch sử dụng PPE rõ ràng. Việc lựa chọn, duy trì và sử dụng PPE;  đào tạo công nhân; và giám sát kế hoạch để đảm bảo tính hiệu quả. 

Các thành phần của một kế hoạch về PPE có thể bao gồm:

 • Đánh giá và lựa chọn PPE trước khi sử dụng để đảm bảo rằng nó phù hợp với mục đích của nhiệm vụ / các mối nguy liên quan và được thiết kế phù hợp cho người lao động.
 • Hướng dẫn cho nhân viên về cách sử dụng một cách an toàn.
 • Bảo trì và lưu trữ PPE theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
 • Giám sát nhân sự thường xuyên để đảm bảo rằng PPE đang được sử dụng đúng cách
 • Biển báo hiển thị trong (các) khu vực mà nhân viên được yêu cầu mặc PPE.

Khi lựa chọn PPE, tổ chức nên chọn thiết bị phù hợp nhất với nhân viên của mình và xây dựng hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn nên xem xét kích thước, sự phù hợp và trọng lượng của PPE và tác động tiềm tàng đối với người mặc. 

Ví dụ: nếu thiết bị rất nặng hoặc người đeo có vấn đề sức khỏe từ trước, thì PPE tiêu chuẩn có thể không phù hợp. Nếu các nhân viên có liên quan tham gia vào quá trình lựa chọn PPE, họ sẽ có nhiều khả năng sử dụng nó hơn. Tổ chức chỉ nên sử dụng các sản phẩm chất lượng, chẳng hạn như những sản phẩm đã được kiểm tra và chứng nhận bởi một tổ chức đáng tin cậy.

DANH SÁCH CÁC LOẠI PPE PHỔ BIẾN

Dưới đây là danh sách các loại PPE mà tổ chức có thể sử dụng để bảo vệ các bộ phận khác nhau của cơ thể khỏi những mối nguy hiểm nhất định. Như đã lưu ý ở trên, danh sách này không phải là tất cả và nó chỉ là hướng dẫn hữu ích cho các tổ chức đang tìm cách thực hiện yêu cầu này của Tiêu chuẩn. Các tổ chức nên chọn PPE thích hợp dựa trên đánh giá rủi ro và nhu cầu của nhân sự.

 • MẮT

o Các mối nguy: Hóa chất hoặc kim loại bắn tung tóe, bụi, đường đạn, khí và hơi, bức xạ

o Tùy chọn: Kính bảo hộ, kính bảo hộ, tấm che mặt, kính che mặt

o Lưu ý: Bảo vệ mắt cần có sự kết hợp thích hợp giữa va đập / bụi / bắn tung tóe / kim loại nóng chảy bảo vệ mắt cho nhiệm vụ và phù hợp với người dùng

 • ĐẦU

o Mối nguy hiểm: Tác động do rơi hoặc vật bay, va đập đầu, vướng tóc.

o Tùy chọn: Mũ bảo hiểm, mũ cứng

o Lưu ý: Một số mũ bảo hộ lao động kết hợp hoặc có thể được trang bị bảo vệ mắt hoặc tai nghe được thiết kế đặc biệt. Người lao động cũng nên sử dụng thiết bị bảo vệ cổ nếu cần thiết (ví dụ như khăn quàng cổ để sử dụng trong

hàn).

 • HỆ THỐNG HÔ HẤP

o Mối nguy hiểm: Bụi, hơi, khí, bầu khí quyển thiếu oxy

o Tùy chọn: Mặt nạ che mặt hoặc mặt nạ lọc dùng một lần, mặt nạ che nửa mặt hoặc toàn mặt, mũ bảo hiểm có khí, máy hô hấp

o Lưu ý: Đảm bảo sử dụng đúng loại bộ lọc của mặt nạ phòng độc cho chất

 

 • TAY 

o Các mối nguy hiểm: Mài mòn, nhiệt độ khắc nghiệt, vết cắt và vết thủng, va đập, hóa chất, điện giật, nhiễm trùng da, bệnh tật, ô nhiễm

o Tùy chọn: Găng tay, găng tay dài, găng tay, còng cổ tay, vòng tay

o Lưu ý: Đảm bảo rằng loại và kích cỡ găng tay phù hợp. Mang găng tay trong thời gian dài có thể làm cho da nóng và đổ mồ hôi, có thể dẫn đến các vấn đề về da, vì vậy nó có thể hữu ích khi mặc găng tay cotton bên trong riêng biệt

 • CHÂN

o Các nguy cơ: Tích tụ tĩnh điện, trượt, cắt và thủng, vật rơi, kim loại và hóa chất giật gân, mài mòn

o Tùy chọn: Giày và ủng an toàn có mũ bảo vệ ngón chân và đế giữa chống đâm xuyên, ga lăng, legging, spats

o Lưu ý: Giày có thể có nhiều mẫu và chất liệu đế khác nhau để giúp chống trượt ở những chỗ khác nhau điều kiện, bao gồm cả đế chống dầu hoặc hóa chất. Nó cũng có thể chống tĩnh điện, chống điện dẫn điện hoặc cách nhiệt. Điều quan trọng là giày dép thích hợp được chọn cho rủi ro được xác định. 

 • CƠ THỂ

o Các mối nguy hiểm: Nhiệt độ khắc nghiệt, thời tiết bất lợi, hóa chất hoặc kim loại bắn tung tóe, phun từ áp suất rò rỉ hoặc súng phun, va đập hoặc thâm nhập, bụi bị ô nhiễm, mài mòn quá mức hoặc vướng víu quần áo riêng

o Tùy chọn: Quần yếm thông thường hoặc dùng một lần, bộ quần áo nồi hơi, quần áo bảo hộ chuyên dụng (ví dụ: dây xích- tạp dề đưa thư, quần áo có khả năng hiển thị cao), dây an toàn, áo phao

o Lưu ý: Nên chọn các vật liệu thích hợp để giải quyết mối nguy hiểm (ví dụ như chất chống cháy, chống tĩnh, thư chuỗi, không thấm hóa chất hoặc khả năng hiển thị cao).

SƠ CỨU

Sơ cứu là biện pháp hữu hiệu, thường là duy trì sự sống, được cung cấp cho một nạn nhân cho đến khi có nhân viên hỗ trợ chuyên nghiệp. SA 8000 yêu cầu các tổ chức cung cấp việc sơ cứu và hỗ trợ trong việc điều trị y tế tiếp theo. Các tổ chức nên hiểu đầy đủ và tuân theo tất cả các yêu cầu pháp lý hoặc quy định liên quan đến dụng cụ sơ cứu, cơ sở sơ cứu, đào tạo nhân viên, bảo hiểm điều trị và phục hồi cho người lao động và theo dõi chăm sóc. 

Thủ tục sơ cứu khẩn cấp

Tổ chức cũng nên xác định các thủ tục sơ cứu khẩn cấp và quản lý hiệu quả các nguồn lực sơ cứu thích hợp. Bao gồm nhân viên, thiết bị và đào tạo sơ cứu. Người đại diện Ban an toàn và nhân viên sơ cứu tại chỗ cần phải có kiến thức và thông tin về  các cơ sở y tế bên ngoài trong trường hợp khẩn cấp. 

Tổ chức cũng nên đảm bảo rằng tổ chức có đủ các nhân viên sơ cứu được đào tạo. Người sơ cứu cần được đào tạo và đào tạo lại đầy đủ để ứng phó với các loại tai nạn và các thương tích xảy ra. Tùy thuộc vào nơi làm việc, tổ chức cũng có thể có nhân viên y tế toàn thời gian tại chỗ.

Người lao động bị thương do tai nạn lao động hoặc mắc các bệnh liên quan đến công việc thường bị mất việc làm và năng lực làm việc để tìm kiếm một công việc khác. Do đó, điều quan trọng là trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc liên quan đến công việc thương tích hoặc bệnh tật, tổ chức không chỉ hỗ trợ sơ cứu, mà còn hỗ trợ người lao động trong việc tiếp tục điều trị y tế khi cần thiết.

Cung cấp các thiết bị sơ cứu khẩn cấp

Các thiết bị và vật liệu sơ cứu thích hợp với bản chất của các mối nguy hiểm tại nơi làm việc phải được cung cấp ở một địa điểm gần khu vực làm việc, nơi có thể xảy ra thương tích. Các nguy cơ này cần được xác định thông qua đánh giá rủi ro. Các nguồn lực cũng cần đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành và quy định và tương xứng với tính chất của nơi làm việc; các mối nguy hiểm cụ thể hiện diện; khoảng cách đến dịch vụ xe cứu thương, bệnh viện, trung tâm y tế; và thời gian đáp ứng có thể của các chuyên gia y tế bên ngoài.

Nói chung, tổ chức phải có đầy đủ và các bộ dụng cụ sơ cứu dễ tiếp cận (trong điều kiện được vệ sinh, thường xuyên kiểm tra và bổ sung); cáng, xe lăn và các thiết bị sơ tán khác; một phòng sơ cứu; máy khử rung tim nếu cần. 

ĐIỀU TRỊ Y TẾ SAU SỰ CỐ

Các tổ chức phải đảm bảo rằng người lao động bị thương hoặc bị ốm do làm việc mà có yêu cầu chăm sóc lâu dài và / hoặc điều trị y tế được cung cấp với sự phục hồi và / hoặc bồi thường đầy đủ. Các tổ chức cần cung cấp hỗ trợ thích hợp cho những người lao động bị thương để họ được điều trị y tế phù hợp với các yêu cầu hiện hành (ví dụ, các yêu cầu theo hợp đồng hoặc quy định).

Để xem chi tiết cách triển khai các yêu cầu cụ thể của Điều khoản An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp. Các bạn xem các phần hướng dẫn khác của Điều khoản này dưới đây:

Điều khoản An toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Tiêu chuẩn SA 8000 ( Phần 1)

Điều khoản An toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Tiêu chuẩn SA 8000 ( Phần 3)

Điều khoản An toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Tiêu chuẩn SA 8000 ( Phần 4)

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận SA 8000.

HOTLINE : 0945.001.005 – 024.2231.5555
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Good Viet Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Good Việt Nam
Good Việt Nam là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập được bộ Khoa Học Công Nghệ chỉ định, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.
Văn phòng Goodvn
- Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

- 73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
Liên kết hữu ích

Copyright by Chungnhanquocgia. All rights reserved

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐
G

0945 001 005

chat zalo