Điều khoản An toàn và sức khỏe – Tiêu chuẩn SA 8000 (Phần 4)

điều khoản an toàn và sức khỏe 4

Điều khoản An toàn và sức khỏe nghề nghiệp là Điều khoản có nhiều yêu cầu nhất trong SA 8000. Khoảng 10 yêu cầu cụ thể.

Tiếp nối bài viết về Điều khoản An toàn và nghề nghiệp Phần I. GOODVN xin giới thiệu phần 2 về điều khoản này. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc giải thích và hướng dẫn cách đáp ứng mục 1-3 trong Điều khoản An toàn và sức khoẻ.

ĐIỀU KHOẢN AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP – PHẦN 4

YÊU CẦU 7-10  ĐIỀU KHOẢN AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ TRONG TIÊU CHUẨN SA 8000

Các tiêu chí 7 – 10 An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

3.7 Tổ chức phải (bắt buộc) thiết lập quy trình bằng văn bản để phát hiện, ngăn ngừa, giảm thiểu, loại trừ, hoặc nói cách khác, có phản ứng trước những rủi ro tiềm tàng đối với sức khỏe và an toàn của nhân viên. Tổ chức sẽ ghi chép lại mọi trường hợp tai nạn liên quan đến an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc và trong toàn bộ khu vực thuộc phạm vi của tổ chức, dù là địa điểm do chính tổ chức sở hữu, thuê lại hay hợp đồng với một bên khác.

3.8 Tổ chức phải (bắt buộc) cung cấp các điều kiện như sau cùng với quyền tự do sử dụng cho toàn bộ nhân viên: khu vệ sinh sạch sẽ, nước uống, khu vực ăn uống phù hợp, và nếu cần thiết, nơi lưu trữ thức ăn an toàn.

3.9 Tổ chức phải (bắt buộc) đảm bảo nhà ở tập thể cung cấp cho nhân viên phải sạch sẽ, an toàn và đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của người ở, dù nhà ở tập thể này thuộc sở hữu của tổ chức, hay do tổ chức thuê hoặc hợp đồng với một bên khác.

3.10 Tất cả nhân viên phải (bắt buộc) có quyền tự giải cứu bản thân khỏi những nguy hiểm nghiêm trọng sắp xảy ra mà không cần sự cho phép của tổ chức.

CÁC TRIỂN KHAI CÁC YÊU CẦU 4-6 ĐIỀU KHOẢN AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ

3.7 XÂY DỰNG CÁC QUY TRÌNH QUẢN LÝ

Tiêu chuẩn SA 8000 yêu cầu tổ chức xây dựng 01 hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe của mình thông qua các quy trình và lưu trữ hồ sơ. Mục đích của các yêu cầu này là tạo ra một kế hoạch chính thức để đảm bảo kiểm soát các vấn đề an toàn một cách nhất quán và hiệu quả.

Các tài liệu về sức khỏe và an toàn

Các tài liệu về sức khỏe và an toàn sau đây thường được duy trì bởi các tổ chức (danh sách không đầy đủ và không bắt buộc):

 • Các thủ tục và chính sách về sức khỏe và an toàn của tổ chức;
 • Cơ cấu tổ chức với ban nhân sự có trách nhiệm về sức khỏe và an toàn;
 • Đánh giá rủi ro và các biện pháp kiểm soát đã xác định để loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro;
 • Các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để giải quyết các rủi ro về sức khỏe và an toàn cũng như giảm tỷ lệ sự cố và bằng chứng về việc thực hiện;
 • Hồ sơ đánh giá thường xuyên theo kế hoạch về việc thực hiện an toàn so với các mục tiêu;
 • Hồ sơ về các cuộc diễn tập khẩn cấp;
 • Hồ sơ về các hành động khắc phục và phòng ngừa được thực hiện để cải thiện hiệu suất;
 • Hồ sơ về việc ra quyết định và trao đổi thông tin (ví dụ như biên bản cuộc họp, bản ghi nhớ gửi cho nhân viên hoặc quản lý, áp phích được sử dụng để giao tiếp và thông báo);
 • Thông tin và hướng dẫn sẵn có về những rủi ro cụ thể cho người lao động;
 • Báo cáo điều tra cho tất cả các sự cố;
 • Hồ sơ đào tạo và tài liệu hướng dẫn.

Ngoài các yêu cầu chung về tài liệu và lưu trữ hồ sơ, SA 8000 yêu cầu duy trì hồ sơ bằng văn bản về tất cả các sự cố về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc và ở bất kỳ nơi cư trú nào hoặc tài sản do tổ chức cung cấp. 

Điều tra nguyên nhân sự cố

Mục tiêu của yêu cầu này không phải là quy trách nhiệm, mà là xác định và loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của sự cố. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi chép và điều tra mọi sự cố xảy ra; Điều này bao gồm tai nạn (sự kiện liên quan đến thương tích) hoặc tai nạn nhỏ (những sự kiện không có thương tích nhưng mà trong những trường hợp khác nhau một chút, có thể dẫn đến thương tích). 

Sau một vụ tai nạn hoặc sự cố, một điều tra cần xác định nguyên nhân gốc rễ và biện pháp kiểm soát các nguy cơ có thể chưa được xác định trước đó. Mọi yếu tố góp phần gây ra sự cố cần được xác định và có hành động khắc phục và phòng ngừa (9.8) được thực hiện để ngăn ngừa tái phát.điều khoản an toàn và sức khỏe 4

CÁC SỰ CỐ GẦN GÂY TAI NẠN

Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trước những vụ việc nhỏ trước đó. Cũng giống như các sự cố gây thương tích, các vụ tai nạn nhỏ xảy ra do các quy trình hoặc hệ thống quản lý bị lỗi. Hệ thống ghi nhận các lần tai nạn nhỏ để thúc đẩy các hoạt động an toàn chủ động thay vì phản ứng khi tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Nó cho phép các tổ chức ngăn ngừa thương tích hoặc cứu sống bằng cách thực hiện các bước ngăn ngừa tiếp tục xảy ra sự cố. Nhiều tổ chức không có văn hóa báo cáo, nơi nhân viên được khuyến khích báo cáo về việc tai nạn nhỏ.  Nhưng thường thì họ sợ bị đổ lỗi sau khi báo cáo về các vụ việc sắp gây ra tai nạn như vậy. Yêu cầu này nhằm giải quyết vấn đề đó.

Tổ chức cần thiết lập một quy trình báo cáo dễ dàng, người báo cáo không bị phạt vì việc báo cáo lỗi. Điều tra nhất quán về các vụ tai nạn, sự cố để xác định nguyên nhân gốc rễ và sử dụng kết quả điều tra để thực hiện các cải tiến hệ thống.

HỒ SƠ VỀ SỰ CỐ

Hồ sơ về sự cố tối thiểu phải mô tả thông tin cơ bản về sự cố. Bao gồm lý do, (các) nguyên nhân gốc rễ, thời gian, tên của (những) người liên quan đến vụ việc và các hành động được xác định để ngăn chặn sự tái diễn. 

Hồ sơ cần được duy trì, xem xét và phân tích để xác định các cơ hội để giảm tỷ lệ sự cố. Các tổ chức nên tiến hành phân tích rủi ro của tất cả các mối nguy liên quan đến sức khỏe và an toàn liên quan đến sự cố, ghi lại các mối nguy còn lại đòi hỏi phải tăng cường kiểm soát và ai chịu trách nhiệm đảm bảo những mối nguy đó được thực hiện và theo sau.

3.8 VỆ SINH MÔI TRƯỜNGKHU VỆ SINH

Tiêu chuẩn SA 8000 yêu cầu tổ chức cung cấp các điều kiện, phương tiện và khu vực làm việc sạch sẽ và vệ sinh bên trong thường xuyên để giảm thiểu rủi ro cho người lao động từ một môi trường không đảm bảo vệ sinh.

VỆ SINH CÁC KHU VỰC:

Tất cả công nhân phải được sử dụng đủ nước uống trong các khu vực làm việc, ăn uống và ngủ nghỉ. Nguồn cung cấp nước cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo nước uống an toàn. Người lao động phải được tiếp cận với những không gian thích hợp để nghỉ ngơi, ăn, cũng như các thiết bị vệ sinh và rửa tay đầy đủ. 

VỆ SINH THỰC PHẨM

điều khoản an toàn và sức khỏe 4Các yêu cầu về an toàn thực phẩm của SA 8000 đòi hỏi sự bảo vệ thích hợp của thực phẩm khỏi bị ô nhiễm hoặc biến chất do điều kiện môi trường. Đặc biệt, tổ chức phải đảm bảo thực phẩm cung cấp cho công nhân là an toàn, không bị ôi thiu, nhiễm bẩn. Việc chuẩn bị, xử lý và bảo quản, tuân thủ các quy định liên quan đến tiêu chuẩn vệ sinh. 

Nghĩa vụ này đối với tổ chức được áp dụng ngay cả khi sử dụng dịch vụ cung cấp thực phẩm từ Nhà thầu phụ bên ngoài (theo Điều khoản 9.10 SA 8000). SA 8000 yêu cầu xử lý rác thải thường xuyên, an toàn để tránh sâu bệnh, mùi độc hại và các điều kiện mất vệ sinh khác.

CÁC KHU VỰC VỆ SINH

Nhà vệ sinh đầy đủ chức năng, thiết bị, phải sạch sẽ được được cung cấp ở cả khu vực làm việc và khu ở cho công nhân. Cơ sở vật chất phải được giữ sạch sẽ và được đủ thông gió và ánh sáng. 

Các thiết bị rửa phải có nước nóng và lạnh hoặc nước ấm (nếu có thể), xà phòng và khăn sạch hoặc các phương tiện làm sạch hoặc lau khô khác. 

điều khoản an toàn và sức khỏe 4

Nhà vệ sinh cho nam giới và phụ nữ nên có các cơ sở riêng biệt. Hoặc phòng có cửa khóa và chỉ cho một người sử dụng tại một thời điểm. Cần có không gian thích hợp, thích hợp và an toàn để công nhân cất giữ quần áo của họ. Cơ sở vật chất cũng nên được cung cấp cho những công nhân thay quần áo lao động đặc biệt. 

Các phương tiện, khu vực nghỉ ngơi phù hợp cần cung cấp đầy đủ và dễ tiếp cận. Nên cung cấp ghế ngồi cho công nhân sử dụng trong thời gian giải lao. Khu vực nghỉ ngơi phải đủ rộng và có đủ chỗ ngồi có tựa lưng và bàn cho số lượng công nhân có thể sử dụng chúng bất kỳ lúc nào. Các phương tiện nghỉ ngơi thích hợp cũng cần được cung cấp cho phụ nữ tương lai và các bà mẹ đang cho con bú.

Các khu vực làm việc có thể được coi là khu vực nghỉ ngơi và cơ sở ăn uống, miễn là chúng phải sạch sẽ và có bề mặt thích hợp để đặt thức ăn. Nhìn chung nên có sẵn nhà vệ sinh và thiết bị rửa gần các khu vực ăn uống. 

3.9 KÝ TÚC XÁ VÀ NHÀ Ở

Cơ sở vật chất như ký túc xá và nhà ở (cho dù thuộc sở hữu, thuê hoặc ký hợp đồng từ một nhà cung cấp dịch vụ) cũng cần đáp ứng các nhu cầu cơ bản và các yêu cầu của SA 8000.

Nếu tổ chức cung cấp các cơ sở ký túc xá hoặc một hình thức nhà ở khác, các cơ sở đó phải:

điều khoản an toàn và sức khỏe 4

 • Sạch sẽ, gọn gàng và không quá đông đúc; Thông gió tốt ;
 • Được trang bị nhà vệ sinh đầy đủ và phù hợp với văn hóa và vòi sen nước ấm;
 • Được trang bị phù hợp để giặt là quần áo;
 • Tuân thủ các yêu cầu ứng phó khẩn cấp và các biện pháp phòng ngừa an toàn cháy nổ.

Ngoài việc theo dõi và giám sát thực hiện sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc (3.7), tổ chức phải áp dụng các quy trình tương tự để theo dõi và giám sát hoạt động sức khỏe và an toàn trong bất kỳ nơi ở  thuộc kiểm soát của tổ chức. Tổ chức cũng nên duy trì hồ sơ về tai nạn và thương tích xảy ra trong ký túc xá và các cơ sở khác.

Tổ chức phải đảm bảo rằng bất kỳ nhà ở nào mà tổ chức tài trợ hoặc sắp xếp, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho công nhân là an toàn và đầy đủ. Tổ chức cũng nên tiến hành đánh giá rủi ro đối với bất kỳ nhà ở nào được cung cấp cho người lao động, và giải quyết các rủi ro chính trong khu vực đó (ví dụ: nếu rủi ro hỏa hoạn, tổ chức nên tiến hành sơ tán đám cháy đào tạo và diễn tập trong lĩnh vực đó).

3.10 QUYỀN TỰ LOẠI BỎ MÌNH RA KHỎI NGUY HIỂM NGAY LẬP TỨC

Tiêu chuẩn nêu rõ rằng, vào những thời điểm có nguy cơ nghiêm trọng sắp xảy ra. Tất cả nhân viên có quyền tự thoát khỏi nguy hiểm mà không cần có sự cho phép trước của quản lý. 

Để thực hiện hiệu quả yêu cầu, tổ chức nên đưa yêu cầu này vào chính sách an toàn, truyền đạt và đào tạo nhân viên về chính sách, đảm bảo rằng nhân viên hiểu chính sách và cải thiện hệ thống nếu rõ ràng là nhân viên không hiểu chính sách hoặc yêu cầu này.

Để xem chi tiết cách triển khai các yêu cầu cụ thể của Điều khoản An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp. Các bạn xem các phần hướng dẫn khác của Điều khoản này dưới đây:

Điều khoản An toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Tiêu chuẩn SA 8000 ( Phần 1)

Điều khoản An toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Tiêu chuẩn SA 8000 ( Phần 2)

Điều khoản An toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Tiêu chuẩn SA 8000 ( Phần 3)

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận SA 8000.

HOTLINE : 0945.001.005 – 024.2231.5555
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo