Điều khoản Lao động trẻ em – Tiêu chuẩn SA 8000

Điều khoản Lao động trẻ em là yêu cầu đầu tiên trong tiêu chuẩn SA 8000. Như vậy có thể thấy, vấn đề lao động trẻ em là mối quan tâm hàng đầu của SAI và tiêu chuẩn SA 8000.

Mục đích của tiêu chuẩn SA 8000 cấm lao động trẻ em là để bảo vệ trẻ em khỏi bị bóc lột tại nơi làm việc trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo ước tính mới nhất của ILO được báo cáo vào năm 2012, có 168 triệu trẻ em dưới 18 tuổi lao động trẻ em, trong đó 51% hoặc 85 triệu người làm công việc độc hại, một đại diện chỉ số cho các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. Điều này vẫn xảy ra mặc dù thực tế rằng lao động trẻ em là bất hợp pháp ở đại đa số các quốc gia.

Để có thể đáp ứng được điều khoản về Lao động trẻ em trong tiêu chuẩn SA 8000; chúng ta cần hiểu được từng yêu cầu; tài liệu quy trình, hồ sơ để đáp ứng. GOODVN sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn ở bài viết dưới đây.

Trước khi tìm hiểu về điều khoản Lao động trẻ em; Doanh nghiệp cần tìm hiểu về Tiêu chuẩn SA 8000 là gì ? Đọc tất cả nội dung của tiêu chuẩn thông qua các bài viết khác của GOODVN.

ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN TRONG TIÊU CHUẨN SA 8000

 1. Trẻ em: bất kỳ người nào dưới 15 tuổi, trừ khi độ tuổi tối thiểu để đi làm hoặc đi học bắt buộc cao hơn theo luật địa phương. Ttrong trường hợp độ tuổi quy định cao hơn thì áp dụng theo địa phương đó.
 2. Lao động trẻ em: bất kỳ công việc nào được thực hiện bởi trẻ em dưới (các) độ tuổi được quy định trong định nghĩa ở trên về trẻ em, ngoại trừ được quy định trong khuyến nghị 146 của ILO.
 3. Xử lý lao động trẻ em: mọi hỗ trợ và hành động cần thiết để đảm bảo an toàn, sức khỏe, giáo dục và sự phát triển của trẻ em là lao động trẻ em và khi công việc của chúng đã bị chấm dứt.
 4. Lao động trẻ: bất kỳ công nhân nào dưới 18 tuổi nhưng trên tuổi trẻ em, như đã định nghĩa ở trên.

YÊU CẦU CỦA ĐIỀU KHOẢN LAO ĐỘNG TRẺ EM – TIÊU CHUẨN SA 8000

1.1 Tổ chức không được (bắt buộc) tham gia hoặc hỗ trợ việc sử dụng lao động trẻ em như định nghĩa ở trên.

1.2 Tổ chức phải thiết lập, lập văn bản, duy trì và tuyên truyền một cách hiệu quả đến các nhân viên và các bên liên quan, về các chính sách và quy trình nhằm khắc phục lao động trẻ em, và phải cung cấp sự hỗ trợ thích đáng về tài chính và các hình thức khác để trẻ tham gia và duy trì quá trình học tập cho đến khi không còn là trẻ em, theo định nghĩa ở trên.

1.3 Tổ chức có thể tuyển dụng lao động trẻ, nhưng nếu những lao động trẻ này phải tuân theo yêu cầu giáo dục bắt buộc của luật, lao động trẻ chỉ được làm việc ngoài giờ học. Trong bất kỳ trường hợp nào, tổng thời gian học, làm việc và di chuyển phải không quá 10 giờ một ngày, và thời gian làm việc phải không quá 8 giờ một ngày. Lao động trẻ không nên làm việc vào ban đêm.

1.4 Tổ chức không được (bắt buộc) để trẻ em hoặc lao động trẻ tiếp xúc với bất kỳ điều kiện nào – bên trong hoặc bên ngoài nơi làm việc – độc hại hoặc không an toàn tới sức khỏe và sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ.

BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ NỘI DUNG LIÊN QUAN TỚI YÊU CẦU ĐIỀU KHOẢN LAO ĐỘNG TRẺ EM

Kể từ khi thành lập năm 1919, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã thông qua hơn mười các công ước giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động trẻ em. Trong đó có Công ước về Tuổi tối thiểu 138 (1973) và Công ước về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất 182 (1999) là hai nền tảng. . 

Công ước 138 – ILO (1973)

Công ước 138, được thông qua vào năm 1973. Yêu cầu chính của Công ước 138 là các chính phủ đảm bảo xóa bỏ lao động trẻ em và tăng dần tuổi tối thiểu để được nhận vào làm việc ở mức cho phép “sự phát triển đầy đủ nhất về thể chất và tinh thần của những người trẻ tuổi. “

Công ước 182 – ILO (1999)

Vào tháng 6 năm 1999, ILO đã nhất trí thông qua các công cụ gần đây nhất của mình về Công ước lao động trẻ em 182 chống lại các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, và Khuyến nghị 190.

Tính đến tháng 1 năm 2016, 168 quốc gia đã phê chuẩn Công ước 138 và 180 quốc gia đã phê chuẩn Công ước 182. Điều này chỉ ra sự chấp nhận và cam kết của các chính phủ quốc gia đối với việc xóa bỏ lao động trẻ em, đặc biệt là trong hình thức tồi tệ nhất của nó. 

Ở hầu hết các nơi, sử dụng trẻ em dưới 15 tuổi được coi là lao động trẻ em. Trong trường hợp địa phương làm việc tối thiểu tuổi cao hơn tuổi được xác định bởi Tiêu chuẩn, tổ chức nên áp dụng quy định bảo vệ người lao động. 

Ví dụ, luật pháp Trung Quốc phân loại lao động trẻ từ 16 đến 18 tuổi, vì vậy độ tuổi lao động tối thiểu là 16 và lao động trẻ từ 16 đến 18 tuổi. Tuy nhiên, vì Công ước 138 là một trong những yếu tố quy phạm của SA8000, nên Tiêu chuẩn đưa ra một ngoại lệ đối với các nước đang phát triển về độ tuổi tối thiểu, theo Điều 2.4 của Công ước đó. Ngoại lệ này cho phép một số quốc gia nhất định thiết lập độ tuổi tối thiểu là 14. Tuy nhiên, tổ chức phải thực hiện đầy đủ bảo vệ cho những người lao động trẻ tuổi này.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU KHOẢN LAO ĐỘNG TRẺ EM –  TIÊU CHUẨN SA 8000

Tiêu chuẩn SA 8000 yêu cầu các tổ chức thực hiện một hệ thống quản lý hiệu quả để quản lý trách nhiệm xã hội cho Điều khoản 1-8. Vui lòng tham khảo Điều khoản 9 để được hướng dẫn chi tiết về các yêu cầu của hệ thống quản lý (SA8000 9. Hệ thống quản lý). Các thành phần của một hệ thống quản lý hiệu quả là :

 1. Chính sách, Thủ tục và Hồ sơ
 2. Nhóm hoạt động xã hội
 3. Xác định và Đánh giá Rủi ro
 4. Giám sát
 5. Đánh giá nội bộ
 6. Quản lý và giải quyết khiếu nại
 7. Xác minh bên ngoài và sự tham gia của các bên liên quan
 8. Các Hành động Khắc phục và Phòng ngừa
 9. Đào tạo và nâng cao năng lực
 10. Quản lý các nhà cung cấp và nhà thầu

Tổ chức nên phát triển một hệ thống quản lý để đáp ứng hiệu quả các yêu cầu của SA 8000 cho yêu cầu về Điều khoản 1. Lao động trẻ em.

1. Xây dựng chính sách và thủ tục về Lao động trẻ em:

i. Chính sách lao động trẻ em

Theo mục 132 SA 8000, tổ chức được yêu cầu xác định các chính sách / thủ tục về lao động trẻ em và lao động trẻ ( từ 15 tới 18 tuổi). Chính sách phải bao gồm cam kết:

– DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC THUÊ, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM

– KHÔNG ĐƯỢC ỦNG HỘ VIỆC THUÊ HAY SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRẺ EM CỦA CÁC ĐỐI TÁC, NHÀ CUNG CẤP

Đồng thời, phải kế hoạch cho việc khắc phục hậu quả lao động trẻ em trong trường hợp phát hiện trẻ em đang làm việc trong tổ chức. 

Các tổ chức phải có các thủ tục kiểm soát hiệu quả (SA8000 9.1.4) để tránh việc thuê trẻ em. Ví dụ:; đối chiếu nhiều loại giấy tờ gốc.

Các thủ tục phải xác định các biện pháp kiểm soát cần thiết để đảm bảo rằng các yêu cầu chính sách liên quan đến trẻ em và lao động trẻ được đáp ứng. Và tổ chức phải lưu trữ hồ sơ để chứng minh hoạt động của mình là hiệu quả.

Ví dụ: Xác minh độ tuổi trong quá trình tuyển dụng; xem xét ngày sinh trong các loại chứng chỉ, giấy tờ gốc khác nhau. Các bản sao được lưu trong hồ sơ nhân sự.

VÍ DỤ VỀ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG TRẺ EM:

Chính sách về lao động trẻ em SA 8000 - GOODVN

ii. Tổ chức có thể sử dụng lao động trẻ ( 15 tới 18 tuổi).

Tuy nhiên, khi sử dụng lao đọng trẻ, Doanh nghiệp phải có:

– Một bộ phận quản lý số lượng; việc làm; thời gian làm việc của lao động trẻ.

– Một công cụ, biện pháp theo dõi để giám sát lao động trẻ để đảm bảo họ tuân thủ các chính sách: giờ làm việc; không làm công việc nguy hiểm không phù hợp….

iii. Trong trường hợp phát hiện trẻ em đang làm việc, tổ chức phải loại bỏ ngay trẻ em người lao động từ nơi làm việc. 

Sau đó, tổ chức phải xử lý, theo dõi và bảo vệ những trẻ em này theo Quy trình, thủ tục mình đã xây dựng. Ví dụ:  hỗ trợ trẻ em tiếp tục đi học đến khi đủ tuổi làm việc.

2. Truyền thông hiệu quả các chính sách và thủ tục về Lao động trẻ em

Mục 1.2 Tiêu chuẩn SA 8000 yêu cầu tổ chức phải truyền đạt hiệu quả các chính sách về lao động trẻ em và các thủ tục khắc phục cho tất cả nhân sự và các các bên liên quan quan tâm. 

Chính sách này cần được thông báo cho tất cả người lao động. Các tổ chức nên tham khảo phần 9.1 Chính sách, Thủ tục và Hồ sơ để được hướng dẫn về việc truyền đạt các thủ tục. 

Các biện pháp truyền đạt hiệu quả như: dịch sang tất cả các ngôn ngữ có liên quan và dán chúng tại các địa điểm làm việc trong và ngoài cơ sở của tổ chức; Duy trì danh sách liên lạc thông tin của các bên quan tâm cụ thể; Cung cấp thông tin trên trang web của tổ chức…..

3. Hỗ trợ khắc phục và tài chính cho lao động trẻ em

Bất kỳ trẻ em nào được tìm thấy đang làm việc không nên đơn giản bị sa thải; đúng hơn, họ nên được đưa ra khỏi công việc và đăng ký vào một chương trình khắc phục, theo quy định của luật pháp quốc gia hoặc theo yêu cầu của SA 8000. 

Điều khoản 1.2 SA 8000 yêu cầu tổ chức phải cung cấp hỗ trợ tài chính và các hỗ trợ khác để cho phép trẻ em đi học trở lại cho đến khi không còn được coi là trẻ em dựa trên luật quốc gia. Cung cấp hỗ trợ có thể bao gồm: học phí, đồng phục, sách vở v.v

Các hỗ trợ cần thiết khác có thể bao gồm việc thuê một thành viên khác từ gia đình của trẻ để đảm bảo rằng gia đình không bị mất thu nhập hoặc một khoản tiền để bù đắp cho tiền lương bị mất cho gia đình của lao động trẻ em.

Ở một số quốc gia, luật quốc gia yêu cầu lao động trẻ em đã được xác định phải được đưa về nhà hoặc chuyển đến quyền giám hộ của cha mẹ hoặc người giám hộ ngay lập tức. Nếu thực hiện loại hành động này, tổ chức phải thông báo và có sự tham gia của các chuyên gia chính phủ và tổ chức phi chính phủ. 

4. Việc làm của lao động trẻ

Điều khoản 1.3 SA 8000 cho phép các tổ chức sử dụng lao động trẻ trong một số trường hợp nhất định.

i. Giờ dành cho lao động trẻ:

Điều khoản 1.3 SA 8000, các tổ chức phải đảm bảo rằng thời gian học dành cho lao động trẻ, làm việc và thời gian đi lại không vượt quá tổng cộng 10 giờ mỗi ngày. Tiêu chuẩn SA 8000 có các điều khoản bổ sung áp dụng cho tất cả lao động trẻ vẫn phải bắt buộc đi học theo quy định. Quy tắc 8 giờ làm việc cho lao động trẻ chỉ áp dụng cho những ngày không đến trường và không nghỉ lễ. SA 8000 cũng áp đặt một “Quy tắc 10 giờ” là tổng số giờ được phép dành cho trường học và nơi làm việc, cũng bao gồm thời gian đi lại trong đó.

Tổ chức phải đảm bảo rằng lao động trẻ không bao giờ làm việc giờ ban đêm. Tổ chức phải duy trì bảng theo dõi thời gian và công việc cụ thể đối với lao động trẻ.

ii. Các chương trình học nghề hoặc đào tạo tại chỗ

Các tổ chức phải đảm bảo rằng bất kỳ chương trình học nghề, đào tạo không lạm dụng quyền của lao động trẻ dưới bất kỳ hình thức nào.

Người lao động trẻ tuổi không thể được trả lương thấp hơn người lớn cho cùng loại và số lượng công việc. 

Tổ chức nên duy trì hồ sơ bảng lương chính xác để đảm bảo rằng lao động trẻ được trả lương ngang nhau cho công việc như nhau.

Bất kỳ chương trình học nghề nào cũng phải trong một khoảng thời gian xác định với sự giám sát hoặc đăng ký với, một cơ quan chính phủ.

Ở các quốc gia nơi luật cho phép thanh toán trợ cấp hoặc trả lương thấp hơn trong thời gian tập sự hoặc chương trình đào tạo, tổ chức phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện cụ thể của luật pháp và có các hệ thống để đảm bảo việc bảo vệ trẻ quyền của người lao động. 

Các chương trình học nghề không nên được sử dụng trong thời gian dài để thay thế cho công việc toàn thời gian.

iii. Mối nguy đối với lao động trẻ

Điều khoản 1.4 yêu cầu các tổ chức đảm bảo rằng công nhân trẻ không tiếp xúc với bất kỳ điều kiện không an toàn trong và ngoài nơi làm việc.

Sức khỏe thể chất và tinh thần và sự phát triển:

Các tổ chức không nên để những người lao động trẻ tuổi, cho dù tại chỗ hay bên ngoài địa điểm, với bất kỳ tình huống hoặc hoạt động nào nguy hiểm hoặc không an toàn đối với toàn bộ sức khỏe thể chất và tinh thần và sự phát triển. 

Ngoài các loại nguy hiểm tại nơi làm việc được liệt kê trong phần về sức khỏe và an toàn Điều khoản 3.

Các tổ chức phải đảm bảo rằng những người lao động trẻ tuổi, bao gồm cả những người vẫn chưa đủ tuổi nghỉ học của địa phương (cho dù đang đi học hay không), không tham gia vào sau các hoạt động nguy hiểm: nâng vật nặng không tương xứng với kích thước của chúng; vận hành máy móc hạng nặng; làm việc ca đêm; bất kỳ tiếp xúc nào với toluen, chì hoặc các hóa chất độc hại khác; sản xuất vũ khí; tiếp xúc với các sản phẩm tôn vinh bạo lực và / hoặc khiêu dâm; và bất kỳ hoạt động nào khác có khả năng gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất hoặc tinh thần và sự phát triển của lao động trẻ.

THỦ TỤC, TÀI LIỆU HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐIỀU KHOẢN LAO ĐỘNG TRẺ EM

 • Chính sách về lao động trẻ em, lao động trẻ. Cam kết về việc không sử dụng lao động trẻ em, các cam kết theo các yêu cầu của tiêu chuẩn SA 8000 đưa ra
 • Quy trình Đào tạo và Tuyển dụng
 • Quy trình Xử lý Lao động trẻ em, chưa thành niên
 • Quy trình khắc phục và phòng ngừa
 • Quy trình Đánh giá rủi ro

VÍ DỤ VỀ QUY TRÌNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ VỊ THÀNH NIÊN

Quy trinh bao ho lao dong tre em va vi thanh nien SA 8000

TỔNG KẾT ĐIỀU KHOẢN LAO ĐỘNG TRẺ EM  – SA 8000

Như vậy, với yêu cầu của Điều khoản lao động trẻ em trong SA 8000 được nói đến ở trên. Các vấn đề mà Doanh nghiệp cần thực hiện và đáp ứng điều khoản này bao gồm:

 1. Chính sách về lao động trẻ em, lao động trẻ ( đáp ứng các yêu cầu )
 2. Xây dựng các quy trình, thủ tục để đảm bảo thực hiện đúng cam kết: không sử dụng lao động trẻ em; kế hoạch hỗ trợ tài chính; quy trình sử dụng theo dõi lao động trẻ; quy trình tuyển dụng; quy trình xác minh độ tuổi….
 3. Phổ biến để tất cả nhân viên, các bên quan tâm đều nhận thức được chính sách.
 4. Xây dựng Hệ thống quản lý theo Điều khoản 9 để đảm bảo việc thực hiện và tuân thủ chính sách : Ban SPT; Đánh giá rủi ro; Giám sát; Hành động khắc phục….

Trên đây là các nội dung liên quan tới Điều khoản 1 Lao động trẻ em của tiêu chuẩn SA 8000. Doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm ở các tài liệu, bài viết khác của GOODVN để có thể xây dựng hệ thống của mình đáp ứng được Điều khoản tiêu chuẩn SA 8000 một cách đơn giản nhất.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận SA 8000.

HOTLINE : 0945.001.005 – 024.2231.5555
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo