Văn phòng chứng nhận Quốc gia – GOOD Việt Nam là Tổ chức chứng nhận được cấp phép và chỉ định bởi Bộ Khoa học Công nghệ. GOODVN chuyên đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001/ ISO 22000 / ISO 13485

Quy trình đánh giá và cấp chứng nhận ISO của GOODVN tuân thủ quy định của pháp luât và quy tắc của Tổ chức tiêu chuẩn ISO Thế giới.

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO có giá trị toàn cầu được Công nhận quốc tế bởi IAS thông qua logo và dấu hiệu chứng nhận.

GOODVN có văn phòng tại toàn quốc với nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp để có thể hỗ trợ Doanh nghiệp triển khai chứng nhận ISO 27001:2022.