Tài liệu ISO 22000Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 PDF Song ngữ Anh Việt mới nhất

17/01/20220

Tiêu chuẩn ISO 22000 PDF được nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm áp dụng để cải thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Ngoài ra. nó cũng được tổ chức chứng nhận sử dụng cho việc đánh giá cấp giấy chứng nhận ISO 22000:2018.
 ISO 22000:2018 PDF tương đương với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm.

TCVN ISO 22000:2018 thay thế TCVN ISO 22000:2007; TCVN ISO 22000:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 22000:2018;
TCVN ISO 22000:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F3 Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học
và Công nghệ công bố.

 

ISO 22000:2018 PDF song ngữ anh việt gồm những nội dung gì?

Nội dung tiêu chuẩn ISO 22000 PDF gồm 10 điều khoản:
1 Phạm vi áp dụng 
2 Tài liệu viện dẫn
3 Thuật ngữ và định nghĩa 
4 Bối cảnh của tổ chức 
4.1 Hiểu rõ tổ chức và bối cảnh của tổ chức
4.2 Hiểu được nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan
4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
4.4 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
5 Lãnh đạo
5.1 Lãnh đạo và cam kết của lãnh đạo
5.2 Chính sách
5.2.1 Thiết lập chính sách an toàn thực phẩm
5.2.2 Truyền thông chính sách an toàn thực phẩm
5.3 Vai trò của tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn
6 Hoạch định
6.1 Giải quyết các nguy cơ và các cơ hội 
6.2 Mục tiêu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và hoạch định để đạt được mục tiêu.
6.3 Hoạch định các thay đổi 
7 Công tác hỗ trợ
7.1 Các nguồn lực 
7.1.1 Yêu cầu chung
7.1.2 Con người
7.1.3 Cơ sở hạ tầng
7.1.4 Môi trường làm việc 
7.1.5 Các yếu tố phát triển bên ngoài của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
7.1.6 Kiểm soát các quá trình, sản phẩm hoặc dịch vụ được bên ngoài cung cấp 
7.2 Năng lực
7.3 Nhận thức
7.4 Truyền thông
7.4.1 Yêu cầu chung
7.4.2 Truyền thông với bên ngoài
7.4.3 Truyền thông nội bộ 
7.5 Thông tin dạng văn bản
7.5.1 Yêu cầu chung 
7.5.2 Tạo và cập nhật văn bản
7.5.3 Kiểm soát thông tin dạng văn bản
8 Vận hành
8.1 Hoạch định và kiểm soát hoạt động
8.2 Chương trình tiên quyết (PRP)
8.3 Hệ thống truy xuất nguồn gốc
8.4 Chuẩn bị sẵn sàng và giải quyết tình huống khẩn cấp 
8.4.1 Yêu cầu chung
8.4.2 Xử lý các trường hợp khẩn cấp và sự cố
8.5 Kiểm soát mối nguy 
8.5.1 Các bước sơ bộ để phân tích mối nguy
8.5.2 Phân tích mối nguy
8.5.3 Xác nhận hiệu lực các biện pháp kiểm soát và phối hợp các biện pháp kiểm soát
8.5.4 Kế hoạch kiểm soát mối nguy (kế hoạch HACCP/OPRP)
8.6 Cập nhật thông tin xác định các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy 
8.7 Kiểm soát việc giám sát và đo lường
8.8 Thẩm tra liên quan đến các PRP và kế hoạch kiểm soát mối nguy 
8.8.1 Thẩm tra
8.8.2 Phân tích kết quả của hoạt động thẩm tra
8.9 Kiểm soát sự không phù hợp của sản phẩm và quá trình 
8.9.1 Yêu cầu chung 
8.9.2 Khắc phục
8.9.3 Hành động khắc phục
8.9.4 Xử lý các sản phẩm không an toàn tiềm ẩn
8.9.5 Thu hồi/triệu hồi
9 Đánh giá hiệu suất 
9.1 Giám sát, đo, phân tích và đánh giá
9.1.1 Yêu cầu chung 
9.1.2 Phân tích và đánh giá
9.2 Đánh giá nội bộ
9.3 Xem xét của lãnh đạo 
9.3.1 Yêu cầu chung 
9.3.2 Đầu vào xem xét của lãnh đạo 
9.3.3 Đầu ra xem xét của lãnh đạo
10 Cải tiến
10.1 Sự không phù hợp và hành động khắc phục 
10.2 Cải tiến liên tục
10.3 Cập nhật hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 
Phụ lục A (Tham khảo) So sánh giữa HACCP của CODEX và tiêu chuẩn này 
Phụ lục B (Tham khảo) So sánh giữa tiêu chuẩn này và phiên bản ISO 22000:2005
Thư mục tài liệu tham khảo

Download tài liệu ISO 22000:2018 PDF

ISO 22000 PDF song ngữ giúp bạn đọc hiểu thêm được phiên bản gốc tiêu chuẩn từ tiếng anh và bản dịch tiếng việt.

ISO 22000 có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Tiêu chuẩn này tích hợp các nguyên tắc của hệ thống Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) do Ủy ban Codex Alimentarius phát triển. Bằng các yêu cầu có thể kiểm tra được, nó kết hợp kế hoạch HACCP với các chương trình tiên quyết cũng như các yêu cầu khác của hệ thống an toàn thực phẩm.

 

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Good Viet Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Good Việt Nam
Good Việt Nam là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập được bộ Khoa Học Công Nghệ chỉ định, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.
Văn phòng Goodvn
- Tầng 7 Tòa nhà HLT Số 23 Ngõ 37/2 Dịch Vọng Cầu Giấy Hà Nội

- 73 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- Tòa nhà PLS, 282 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM
Liên kết hữu ích

Copyright by Chungnhanquocgia. All rights reserved

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐
G

0945 001 005

chat zalo