VietGAP chăn nuôi: Yêu cầu khi áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn