Giao tiếp và thông tin nội bộ – Điều khoản 9.5 Tiêu chuẩn SA 8000

Điều khoản 9.5 Tiêu chuẩn SA 8000 đề cập tới việc trao đổi thông tin, tương tác giữa ban lãnh đạo và các bộ phận. Trao đổi, tương tác giữa các bộ phận với nhau. Nó yêu cầu tổ chức thiết lập một hệ thống thông tin để trao đổi hiểu quả. Thống nhất việc thực hiện trên toàn bộ công ty để truyền đạt thông tin một cách tốt nhất. 

YÊU CẦU ĐIỀU KHOẢN 9.5 TIÊU CHUẨN SA 8000

9.5 Giao tiếp và Thông tin Nội bộ

9.5.1 Tổ chức phải (bắt buộc) chứng minh được rằng nhân viên hiểu rõ những yêu cầu của SA8000, và phải (bắt buộc) thường xuyên truyền đạt những yêu cầu của SA8000 đến nhân viên một cách định kỳ.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU KHOẢN 9.5 TIÊU CHUẨN SA 8000

Tham gia nội bộ và Giao tiếp

Doanh nghiệp cần xây dựng các phương pháp và kênh trao đổi thông tin để giao tiếp với người lao động. Từ đó có thể nhận được các phản hồi của họ để thực hiện triển khai SA 8000.

Phần dưới đây cung cấp hướng dẫn về Điều khoản 9.5 về sự tham gia và truyền thông nội bộ của tổ chức. Giao tiếp giữa người lao động và quản lý là rất quan trọng đối với việc thực hiện SA 8000. Tiêu chuẩn SA 8000 tìm cách trao quyền cho người lao động tại về việc đóng góp ý kiến ​​vào kinh nghiệm của họ tại nơi làm việc.

Đối thoại tại nơi làm việc là chìa khóa cho trách nhiệm xã hội. Phản hồi của người lao động là rất quan trọng để cấp quản lý hiểu được các tác động của các chính sách tổ chức xây dựng. 

Thường xuyên thông báo các yêu cầu SA 8000

Mục 9.5.1 SA 8000 yêu cầu tổ chức phải thường xuyên thông báo các yêu cầu của SA 8000. Mục 9.2 SA 8000 yêu cầu tổ chức phải dán các chính sách, thông báo của SA 8000 tại nơi làm việc. Việc dán thông báo này phải thuận tiện để để người lao động có thể đọc các yêu cầu và cam kết của tổ chức đối với họ. Theo Mục 9.5 SA 8000, các tổ chức nên tạo và thực hiện các thủ tục để thiết lập các kênh giao tiếp cởi mở và thường xuyên giữa người lao động và quản lý để tổ chức có thể đảm bảo rằng người lao động hiểu các yêu cầu của Tiêu chuẩn.

Tất cả nhân sự, bao gồm tất cả người lao động được sử dụng trực tiếp và gián tiếp (ví dụ bao gồm cả những người được tuyển dụng thông qua các cơ quan việc làm tư nhân) nên hiểu cách sử dụng và tiếp cận các kênh thông tin liên quan đến tiêu chuẩn lao động của tổ chức.

Tổ chức nên có nhiều loại kênh giao tiếp, cả bằng văn bản và bằng lời nói, bằng các ngôn ngữ người lao động hiểu để đảm bảo rằng người lao động hiểu đầy đủ các yêu cầu SA 8000. Thông tin liên lạc nên diễn ra thường xuyên. Đặc biệt là trong những nơi làm việc có nhiều lao động mù chữ, tổ chức nên truyền đạt thông tin về SA8000 bằng lời nói để đảm bảo rằng người lao động hiểu Tiêu chuẩn.

Một số ví dụ về các kênh truyền thông (lưu ý: danh sách này không đầy đủ):

 • Áp phích về chính sách SA 8000 được dán ở nơi làm việc (yêu cầu theo Mục SA 8000)
 • Các cuộc trò chuyện giữa công nhân và đại diện công nhân
 • Đào tạo về tiêu chuẩn SA 8000
 • Trò ​​chuyện với người giám sát hoặc người quản lý được đào tạo trong SA 8000
 • Sổ tay hướng dẫn nhân viên tổ chức, bao gồm thông tin về SA 8000
 • Các kênh thông tin liên lạc đề cập đến SA 8000
 • Phát thông báo thường xuyên về SA 8000
 • Các phiên họp hoặc thảo luận, trong đó đề cập tới SA 8000
 • Bảng tin / mạng nội bộ với thông tin về SA 8000
 • Hướng dẫn trực quan, video hoặc áp phích minh họa về SA 8000

Các nhân viên hiểu về các yêu cầu của tiêu chuẩn SA 8000

Mục 9.5 SA 8000 yêu cầu tổ chức chứng minh rằng nhân viên hiểu một cách hiệu quả các yêu cầu của SA 8000. Các tổ chức nên có hệ thống để đánh giá sự hiểu biết về các yêu cầu SA 8000 của tất cả các nhân sự. Xác minh rằng nhân viên hiểu SA 8000 và tham gia vào thực hiện là một cách quan trọng để chứng minh rằng các kênh giao tiếp hai chiều là hiệu quả.

Mục 9.6 SA 8000 nêu các yêu cầu đối với hệ thống Giải quyết và Quản lý Khiếu nại của tổ chức; Mục 9.5 SA 8000 nhằm thu thập thêm thông tin phản hồi từ người lao động để giúp tổ chức cải tiến triển khai SA 8000.

Các kênh có thể được sử dụng để nhận phản hồi bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Hòm thư góp ý, trang mạng nội bộ hoặc địa chỉ email để nhân viên có thể gửi phản hồi
 • Hệ thống quản lý khiếu nại chính thức (xem Điều khoản 9.6 Quản lý và giải quyết khiếu nại)
 • Nhân sự được chỉ định được đào tạo về SA8000 để trao đổi với công nhân
 • Khảo sát người lao động
 • Phỏng vấn công nhân trong quá trình đánh giá
 • Trò ​​chuyện với đại diện công nhân hoặc đại diện của Công đoàn
 • Trò ​​chuyện với các thành viên của Ban SPT
 • Ủy ban của công nhân
 • Các nhóm được tổ chức để thu thập phản hồi của nhân viên

Các tổ chức nên sử dụng thông tin thu được từ người lao động thông qua các kênh như vậy để cải thiện các chính sách và thủ tục liên quan đến việc thực hiện SA 8000.

Các nội dung khác của Điều khoản 9 Hệ thống quản lý

Để có thể nắm rõ từng nội dung của điều khoản 9 và cách doanh nghiệp có thể đáp ứng. Mời các bạn xem tiếp các bài viết dưới đây của chúng tôi.

Điều khoản 9 Hệ thống quản lý ( Phần chung)
– Điều khoản 9.1 Chính sách, Thủ tục và Hồ sơ
– Điều khoản 9.1 Ban Trách nhiệm xã hội
– Điều khoản 9.3 Xác định và Đánh giá Rủi ro
– Điều khoản 9.4 Giám sát
– Điều khoản 9.6 Quản lý và giải quyết khiếu nại
– Điều khoản 9.7 Kiểm chứng từ bên ngoài và sự tham gia của các bên liên quan
– Điều khoản 9.8 Hành động khắc phục và phòng ngừa
– Điều khoản 9.9 Đào tạo và nâng cao năng lực
– Điều khoản 9.10 Quản lý các nhà cung cấp và nhà thầu

Các bài viết trên đây nhằm cung cấp cho các bạn những hiểu biết cơ bản về tiêu chuẩn SA 8000 của SAI. 

GOODVN cũng sẵn sàng hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc triển khai tiêu chuẩn SA 8000. Và đạt được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế được công nhận bởi SAI.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào về SA 8000.
HOTLINE: 0945.001.005 – 024.2231.5555
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo