Xác minh từ bên ngoài và sự tham gia của các bên liên quan | Điều khoản 9.7 SA 8000

Điều khoản 9.7 Tiêu chuẩn SA8000 đề cập tới việc kiểm tra, đánh giá xác nhận từ bên ngoài. Cũng như yêu cầu Doanh nghiệp cần xây dựng 01 hệ thống quản lý có sự tham gia của các bên quan tâm. Sự tham gia này là cần thiết để xây dựng hệ thống hiệu quả. Cũng như là một cơ chế để giám sát việc tuân thủ SA 8000 của Doanh nghiệp.  Tiêu chuẩn yêu cầu Doanh nghiệp cần phải có hồ sơ chứng minh sự tham gia của các bên liên quan. Có thể bao gồm: danh sách các bên quan tâm được xác định; các nội dung, cách thức trao đổi với bên quan tâm. 

Để có thể hiểu rõ hơn, Doanh nghiệp nên tìm hiểu thêm các yêu cầu của Điều khoản 9.7 Tiêu chuẩn SA8000. Nội dung dưới đây sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan cho Doanh nghiệp về cách đáp ứng điều khoản này. 

ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN TRONG TIÊU CHUẨN SA 8000

  1. Sự tham gia của các bên liên quan: Sự tham gia của các bên quan tâm, bao gồm nhưng không giới hạn ở tổ chức, công đoàn, người lao động, tổ chức công nhân, nhà cung cấp, nhà thầu, người mua, người tiêu dùng, nhà đầu tư, tổ chức phi chính phủ, phương tiện truyền thông và các quan chức chính phủ địa phương và quốc gia.

YÊU CẦU ĐIỀU KHOẢN 9.7 TIÊU CHUẨN SA8000

9.7.1 Trong trường hợp các cuộc đánh giá được công bố và không thông báo nhằm mục đích chứng nhận sự tuân thủ của nó với các yêu cầu của Chuẩn mực này, tổ chức phải hợp tác đầy đủ với các chuyên gia đánh giá bên ngoài để xác định mức độ nghiêm trọng và tần suất của bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong việc đáp ứng Tiêu chuẩn SA8000.

9.7.2 Tổ chức phải tham gia vào sự tham gia của các bên liên quan để đạt được tuân thủ Tiêu chuẩn SA 8000.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU KHOẢN 9.7 TIÊU CHUẨN SA8000

Xác minh bên ngoài và sự tham gia của các bên liên quan – Điều khoản 9.7 Tiêu chuẩn SA8000

Cách tổ chức hợp tác với chuyên gia đánh giá bên ngoài hoặc đến các bên quan tâm liên quan để có được đầu vào toàn diện cho việc triển khai SA 8000. 

Xác minh bên ngoài là rất quan trọng đối với việc triển khai tiêu chuẩn SA 8000. Đánh giá bên ngoài cung cấp cho tổ chức các ý kiến bên ngoài về việc triển khai hệ thống SA 8000. Xem xét liệu tổ chức có đáp ứng Tiêu chuẩn hay không và những lĩnh vực nào cần ưu tiên để cải thiện.

Sự tham gia của các bên liên quan – các nhóm bên ngoài và các bên quan tâm. Đây là chìa khóa để tuân thủ SA 8000 bền vững. Họ có thể cung cấp lời khuyên và nguồn lực để giúp các tổ chức thực hiện SA8000. Họ có thể hoạt động như một liên kết giữa tổ chức và cộng đồng.  Và là một kênh để tăng sự giao tiếp hiệu quả giữa tổ chức và người lao động.

Hợp tác với Chuyên gia đánh giá bên ngoài

Điều khoản 9.7 Tiêu chuẩn SA8000Mục 9.7.1 SA 8000 yêu cầu tổ chức hợp tác đầy đủ với các chuyên gia đánh giá bên ngoài. Trong các cuộc đánh giá chứng nhận sự tuân thủ SA 8000; hoặc đánh giá để xác định mức độ nghiêm trọng và tần suất của bất kỳ các vấn đề nào trong việc đáp ứng Tiêu chuẩn SA 8000.

Như đã lưu ý trong Quy trình SAAS 200, Đánh giá giám sát có thể không thông báo. Việc kiểm tra đột xuất cũng có thể là không thông báo với các lĩnh vực có rủi ro cao. Các tổ chức cần có các thủ tục để cung cấp cho chuyên gia đánh giá bên ngoài quyền truy cập đầy đủ vào nơi làm việc, hồ sơ và nhân sự cho tất cả các cuộc đánh giá trong chu kỳ chứng nhận SA 8000. Bao gồm cả các cuộc đánh giá không báo trước.

Tham gia vào sự cam kết của các bên liên quan – Điều khoản 9.7 Tiêu chuẩn SA8000

Mục 9.7.2 SA 8000 yêu cầu phải có sự tham gia của các bên liên quan để đạt được SA 8000. Do đó, tổ chức nên phát triển và thực hiện một quy trình trao đổi các bên liên quan. Đồng thời, có quy trình để thể hiện sự cam kết tuân thủ SA 8000 đối với họ.

Nhận dạng các bên liên quan

Bước đầu tiên là xác định các bên liên quan có liên quan, hoặc các bên quan tâm. Đây là những cá nhân hoặc nhóm liên quan hoặc bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của tổ chức. Có hai loại các bên liên quan – bên trong và bên ngoài. 

Người lao động là một nhóm bên liên quan quan trọng trong nội bộ. Họ là những người đang tham gia thông qua sự tham gia và giao tiếp nội bộ (9.6).Điều khoản 9.7 Tiêu chuẩn SA8000 các bên quan tâm

Các tổ chức nên tiến hành xác định các bên liên quan bên ngoài. Những bên này tác động, liên quan về tiêu chuẩn lao động; Đồng thời các nhóm này có thể giúp tổ chức phát triển và thực hiện SA 8000. 

Các nhóm bên ngoài có thể bao gồm: các hiệp hội địa phương và quốc gia;các chuyên gia tư vấn bên ngoài và các chuyên gia; các tổ chức quốc tế tập trung vào các vấn đề của người lao động; tổ chức công đoàn hoặc các tổ chức khác của người lao động; các tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc gia khác, các bộ chính phủ và hiệp hội ngành hàng. 

Tổ chức không phải thu hút tất cả các nhóm này. Tổ chức nên thu hút các nhóm phù hợp nhất với việc thực hiện SA 8000. Ví dụ: nếu tổ chức xác định phân biệt đối xử về giới là một rủi ro tại nơi làm việc. Tổ chức có thể kết hợp với một nhóm phụ nữ địa phương để tìm hiểu thêm về vấn đề và cách giải quyết.

Sự tham gia của các bên liên quan – Điều khoản 9.7 Tiêu chuẩn SA8000

Sau khi các bên liên quan / các bên quan tâm được xác định. Tổ chức nên ưu tiên các nhóm chính để trao đổi và thực hiện cam kết. Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên phải dựa trên rủi ro và mức độ nghiêm trọng của các tác động / tác động tiềm tàng và khả năng giảm thiểu hoặc giảm thiểu rủi ro của các nhóm này.

Các tổ chức cần có các thủ tục để trao đổi với các bên quan tâm chính. Sự trao đổi này phải chủ động, không chỉ là đối phó với các khiếu nại đã xảy ra. 

Các cách thức trao đổi thông tin với các bên quan tâm

Có nhiều cách mà tổ chức có thể tương tác với các bên quan tâm. Một số cách được liệt kê phía dưới đây. Tổ chức nên sử dụng nhiều chiến lược để chủ động tham gia với các bên liên quan bên ngoài:

  1. Cung cấp một vai trò trong việc thực hiện SA 8000 của tổ chức.
  2. Tham khảo ý kiến ​​của họ trong các cuộc đánh giá nội bộ và bên ngoài.
  3. Cung cấp vai trò trong việc giám sát hiệu suất SA 8000.
  4. Thường xuyên báo cáo lại cho họ về các khiếu nại và cách giải quyết.
  5. Gặp gỡ định kỳ để thảo luận về các vấn đề tuân thủ lao động và các yếu tố rủi ro.
  6. Sự giúp đỡ của họ để tiến hành đào tạo nhân viên và quản lý về các vấn đề cụ thể.
  7. Làm việc với họ để bắt đầu các kế hoạch cải thiện cộng đồng.
  8. Sử dụng sự trợ giúp của họ để thực hiện các cuộc khảo sát nhân viên.

Do đó, các tổ chức nên liên lạc thường xuyên với các bên quan tâm chính để cập nhật cho họ về việc thực hiện SA 8000.

Lưu trữ hồ sơ trao đổi thông tin với các bên quan tâm

Thông tin liên lạc có thể bao gồm liên lạc bằng văn bản, thư hoặc email. Hoặc bằng lời nói  thông qua các cuộc gọi điện thoại hoặc cuộc họp trực tiếp. Hồ sơ cần được lưu giữ vè các thông tin trao đổi.

Trên đây là các nội dung liên quan tới Điều khoản 9.7 Xác minh bên ngoài và sự tham gia của các bên quan tâm . Doanh nghiệp có thể tìm hiểu thêm ở các tài liệu, bài viết khác của GOODVN để có thể xây dựng hệ thống của mình đáp ứng được Điều khoản tiêu chuẩn SA 8000 một cách đơn giản nhất.

Liên lạc với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc chứng nhận SA 8000.

HOTLINE : 0945.001.005 – 024.2231.5555
CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN

Doanh nghiệp có thể xem thêm các bài viết :

☎️0945.001.005
✅Dịch vụ trọn gói
Đánh Giá 5*⭐⭐⭐⭐⭐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

G

0945 001 005

chat zalo